Meillä voit myös kilpailuttaa remonttisi

Mikä on energiatehokkain lämmitysmuoto?

Julkaistu 07/07/2023
Viimeksi päivitetty 10/05/2024

Energiaremonttia tehdessä herää monelle sama kysymys – MIkä on energiatehokkain lämmitysmuoto? Energiaremontti on suuri prosessi, joka vaatii tarkan suunnittelun sekä useiden eri vaihtoehtojen vertailua. 

Paras ja energiatehokkain lämmitysmuoto on aina tilannekohtaista, joten yhtä oikeaa vastausta tähän kysymykseen ei ole. Oikean lämmitysmuodon valinnassa ei kannata tuijottaa pelkkää hintaa, vaan vertailla eri vaihtoehtojen ominaisuuksia sekä niiden soveltuvuutta omaan kotiisi.

Tässä artikkelissa paneudumme neljään energiatehokkaaseen lämmitysmuotoon sekä käymme läpi niiden hyviä ja huonoja puolia. Käymme läpi myös muutamia esimerkkitilanteita, milloin mikäkin lämmitysmuoto toimii parhaiten ja mitä ottaa huomioon ennen ostopäätöstä.

Jos olet suunnittelemassa uuden lämmitysjärjestelmän hankkimista, ota yhteyttä niin hoidamme kilpailutuksen puolestasi TaloEkspertin luotettavien yhteistyökumppaneiden kautta. Täytettyäsi yhteystietolomakkeen lähetämme tarjouksen muutaman vuorokauden kuluessa.

Energiatehokkuus lyhyesti

Kaikessa yksinkertaisuudessaan energiatehokkuus viittaa lämmitysmuodon kykyyn muuttaa käyttämänsä energia lämmöksi. Energiatehokas laite tuottaa paljon lämpöä vähemmällä energiamäärällä, mikä tarkoittaa käytännössä pienempiä sähkölaskuja sekä pienempiä päästöjä.

Esimerkiksi maalämpöpumppuja sekä erilaisia ilmalämpöpumppuja pidetään yleisesti energiatehokkaina lämmitysmuotona. Nämä lämmitysmuodot hyödyntävät uusiutuvia energialähteitä, kuten maahan ja ilmaan sitoutunutta lämpöenergiaa, ja muuttavat sen lämmöksi korkealla hyötysuhteella.

Erilaiset lämpöpumput ovat energiatehokkaita myös siitä syystä, etteivät ne käytä lainkaan sähköä lämmön tuottamiseen, vaan energia kuluu sen pumppaamiseen ja siirtämiseen. Lämpöpumppujen lisäksi myös kaukolämpöä pidetään energiatehokkaana ratkaisuna, sillä se hyödyntää hukkalämpöä ja uusiutuvia energialähteitä.

On tärkeä muistaa, ettei energiatehokkuus riipu ainoastaan itse lämmitysjärjestelmästä, vaan siihen vaikuttaa useat muut tekijät, kuten kodin eristys ja rakennusratkaisut. Oikeaoppisesti eristetty ja tiiviisti rakennettu koti vaatii vähemmän lämmitystä, mikä lisää energiatehokkuutta entisestään. Lisäksi lämmitysjärjestelmän säännöllinen huolto ja kunnossapito edistävät energiatehokkuutta pidemmällä aikavälillä.

Maalämpö – Suuri teho pienellä energiankulutuksella

Maalämpö on erittäin energiatehokas lämmitysmuoto, joka hyödyntää maaperän geotermistä lämpöenergiaa kodin lämmitykseen. Maalämmön energiatehokkuus perustuu sen kykyyn hyödyntää uusiutuvaa energianlähdettä hyvinkin pienellä sähkönkulutuksella. Käytännössä maalämpöpumppu siirtää maaperän lämpöenergian kodin vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään.

Laadukkaan maalämpöpumpun hyötysuhde voi olla jopa 500%. Eli käytännössä maalämpöpumppu tuottaa jokaista kuluttamaansa kilowattia kohden viisi kilowattia.

Maalämpöpumput ovat erittäin tehokkaita ja riittävät helposti suurempienkin kotien lämmitykseen. Eri valmistajat tarjoavat laajan valikoiman eritehoisia ja erilaisilla ominaisuuksilla varustettuja malleja, joten uskallamme väittää että jokaiseen omakotitaloon löytyy sopiva maalämpöpumppu.

Maalämmön heikkous on kuitenkin se, ettei laitteen toiminnan mahdollistavaa kaivoa ole mahdollista porata jokaiselle tontille. Pohjavesialueella, kallioisella tontilla tai suojelualueella rakennusluvan saaminen on käytännössä mahdotonta. Maalämpökaivon poraaminen on luvanvaraista, joten selvitä rakennusluvat kuntoon hyvissä ajoin ennen energiaremonttia.

Yhteenvetona maalämpö on erittäin energiatehokas lämmitysmuoto, mikä palasten osuessa kohdalleen soveltuu käytännössä jokaiseen omakotitaloon.

Maalämmön suurimmat edut:

 • Erinomainen hyötysuhde
 • Riittävän tehokas suurempienkin kohteiden lämmitykseen
 • Nopea takaisinmaksuaika
 • Helppokäyttöisyys ja vaivattomuus
 • Pitkäikäinen

Soveltuvuus:

 • Omakotitalot
 • Paritalot
 • Rivitaloyhtiöt

Ilmavesilämpöpumppu – Kustannustehokas ratkaisu

Ilmavesilämpöpumppu (IVLP) on toinen erittäin energiatehokas lämmitysmuoto, joka tarjoaa vaivattomamman ja usein myös edullisemman vaihtoehdon maalämmön. IVLP on erinomainen valinta myös silloin, kun määlämpökaivon poraaminen ei ole mahdollista.

Ilmavesilämpöpumppu kerää ulkoilmaan sitoutunutta lämpöenergiaa, ja siirtää sen kodin vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Kuten maalämpöpumppukin, IVLP ei käytä sähköä lämmön tuottamiseen vaan sen pumppaamiseen ja siirtämiseen.

Näin ollen ilmavesilämpöpumpun kohdalla puhutaan erittäin suuresta hyötysuhteesta, joka vaihtelee 300 ja 400 prosentin välillä riippuen mallista ja valmistajasta. Oikein mitoitettuna ILVP maksaa itsensä takaisin noin kymmenessä vuodessa.

Kaiken kaikkiaan ilmavesilämpöpumppu on erittäin energiatehokas lämmitysratkaisu, joka pitää suurenkin omakotitalon lämpimänä kylmilläkin pakkasilla. IVLP on taloudellisesti fiksu investointi, sillä oikein mitoitettuna ja käytettynä se maksaa itsensä takaisin vain alle 10 vuodessa.

Ilmavesilämpöpumpun edut:

 • Edullisempi vaihtoehto maalämpöpumpulle
 • Helppo yhdistää olemassa olevaan vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään
 • Toimii erinomaisesti niin hybridilämmityksessä kuin itsenäisenä lämmitysmuotona
 • Kustannustehokkuus
 • Korkea hyötysuhde

Soveltuvuus:

 • Omakotitalot
 • Paritalot
 • Rivitalot

Ilmalämpöpumppu – Edullinen ja tehokas vaihtoehto jokaiseen kotiin

Ilmalämpöpumpun toiminta muistuttaa hyvin pitkälti ilmavesilämpöpumppua. Mutta sen sijaan että lämpöenergia siirrettäisiin vesikiertoiseen järjestelmään, siirretään se suoraan sisäilmaan ilmalämpöpumpun sisäyksikön kautta.

Ilmalämpöpumppu soveltuu parhaiten hybridilämmitykseen olemassa olevan lämmitysmuodon tueksi. Ilmalämpöpumppu soveltuu käytännössä jokaiseen kotiin, sekä pelaa yhteen kaikkien lämmitysmuotojen kanssa.

Suurin hyöty ilmalämpöpumpusta saadaan sähkölämmitteisessä kodissa. Ilmalämpöpumpun sähkönkulutus on vain murto-osa sähkölämmitykseen, minkä vuoksi ilmalämpöpumpulla voidaankin saavuttaa suuria säästöjä vuosittaisessa sähkönkulutuksessa.

Sen lisäksi että ilmalämpöpumppu auttaa säästämään lämmityskustannuksissa, toimii se kesäaikaan energiatehokkaana viilentimenä. Ilmalämpöpumppu kuluttaa viilentäessäkin vain hyvin vähän sähköä, mikä tekee siitä kustannustehokkaan vaihtoehdon sähkökäyttöisille ilmanviilentimille. Näin ollen ilmalämpöpumppu on hyödyllinen ympäri vuoden.

Loistavan energiatehokkuuden lisäksi ilmalämpöpumpun etuihin kuuluu helppo asennus ja käyttömukavuus. Ilmalämpöpumpun käyttö onnistuu joko kaukosäätimellä tai älypuhelinsovelluksella, jotka mahdollistavat etäohjauksen, ajastamisen sekä tarkan säätämisen.

Kokonaisuutena ilmalämpöpumppu on energiatehokas valinta lämmitykseen ja viilennykseen. Vaikka ilmalämpöpumppu on verrattain halpa investointi, voi se tuottaa merkittäviä säästöjä vuosittaisissa lämmitys- ja viilennyskustannuksissa. Ilmalämpöpumpun huolto on hyvin minimaalista, mikä tekee siitä varsin vaivattoman lämmitysmuodon.

Ilmalämpöpumpun edut:

 • Sopii käytettäväksi kaikkien lämmitysmuotojen kanssa
 • Monipuolisuus
 • Matala sähkönkulutus
 • Helppokäyttöisyys
 • Edullinen

Soveltuvuus

 • Käytännössä jokainen asumismuoto, myös kerrostalot.

Kaukolämpö – Helppo ja vaivaton ratkaisu

Viimeisenä muttei suinkaan vähäisimpinä – helppokäyttöisin ja vaivattominen lämmitysmuoto eli kaukolämpö. Kaukolämpö hyödyntää voimaloiden hukkalämpöä, joka siirretään maalämpöverkkoa pitkin suoraan rakennusten vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin.

Kaukolämpöä pidetään usein erittäin energiatehokkaana vaihtoehtoja, etenkin jos se on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Kaukolämpöverkostojen hyötysuhde on korkea, ja niillä voidaan saavuttaa suuria päästövähennyksiä ja energiasäästöä verrattuna esimerkiksi öljylämmitykseen.

Kaukolämmön suurin haaste on kuitenkin sen saatavuus. Kaukolämpö on yleisint kaupungeissa ja taajamissa. Haja-asutusalueilla kaukolämpö on harvinainen näky. Haasteita voivat aiheuttaa myös vanhojen verkostojen tuottama lämpöhäviö. Tämä on kuitenkin harvinaista, sillä kaukolämpöverkkoa uudistetaan jatkuvasti.

Yhteenvetoja kaukolämpö tarjoaa vaivattoman ja edullisen tavan lämmittää, mikäli koti sijaitsee kaukolämpöverkon sisällä. Kauempana kaupunkien keskustoista kaukolämpö on harvinaisempaa.

Kaukolämmön edut:

 • Edullisuus
 • Vaivattomuus
 • Energiatehokkuus ja hukkalämmön minimointi

Soveltuvuus

 • Kaikki asumismuodot kaukolämpöverkon sisällä

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on paras lämmitysjärjestelmä omakotitaloon?

Tilanteesta riippuen paras lämmitysmuoto on joko maalämpö tai ilmavesilämpöpumppu. Paras lämmitysmuoto on kuitenkin aina talokohtaista, minkä vuoksi suunnittelu ja vertailu ennen energiaremonttia on tärkeää.

Onko kaukolämpö halvempi kuin sähkölämmitys?

Kaukolämmön käyttöönotto on sähkölämmitystä kalliimpi, mutta pidemmällä aikavälillä kaukolämpö tulee halvemmaksi. Tähän vaikuttaa tietenkin sähkön hintataso.

Mikä on halvin lämmitysmuoto?

Käyttökustannuksiltaan halvinta on lämmittää omilla puilla. Jos et omista metsää, voi puulämmitys tulla hyvinkin kalliiksi. Lisäksi puulämmityksen hyötysuhde ei ole parhaimmasta päästä – puulla lämmitettäessä syntyy aina jonkin verran lämpöhäviötä.

Maksaako energiaremontti itsensä takaisin?

Hyvin suunniteltu ja toteutettu energiaremontti on kannattava investointi, joka maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. Tiettyjen lämmitysmuotojen kohdalla takaisinmaksuaika voi jäädä jopa alle 10 vuoteen.

Kuinka parantaa kodin energiatehokkuutta?

Suurin energiatehokkuuteen vaikuttava tekijä on lämmitysmuoto. Jos et halua tehdä energiaremonttia, voit parantaa kotisi energiatehokkuutta parantamalla eristeitä. Uusimalla ylä- ja alapohjat eristeet voit vähentää lämmitystarvetta merkittävästi.

Taloekspertti Jere -

Jere on innokas nikkaroija, kokkailija ja tee-se-itse -mies. Erikoisalaa Jerellä on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä erilaiset kodinkoneet ja laitteet. Jere on vapaa-ajallaan intohimoinen grillaaja, mikä heijastuu vahvasti hänen artikkeleissaan ja arvosteluissaan. Jere jakaa mielellään parhaat vinkkinsä kodin ekologisuuden parantamiseen ja parhaiden kodinkoneiden ja laitteiden valintaan.