Meillä voit myös kilpailuttaa remonttisi

Omakotitalon energiatehokkuus – Kuinka säästää selvää rahaa

Julkaistu 28/02/2023
Viimeksi päivitetty 26/09/2023

Omakotitalon energiatehokkuus on noussut entistä enemmän tapetille sähkön hinnan ollessa kovassa nousussa. Energiatehokas koti pysyy lämpimänä pienemmällä energiankulutuksella, jolloin säästät pitkän pennin sähkölaskussa.

Energiatehokkuudella viitataan sähkönkulutuksen hyötysuhteeseen. Parantamalla energiatehokkuutta voidaan saavuttaa sama lämmitysteho aikaisempaa matalammalla energiankulutuksella.

Suurin osa moderneista taloista on jo entuudestaan energiatehokkaita, jolloin talon lämmitys onnistuu minimaalisella sähkönkulutuksella, eikä hukkalämpöä synny juuri lainkaan.

Heikko energiatehokkuus on yleisempi ongelma vanhemmissa rakennuksissa, joiden lämmitysjärjestelmät ja eristeet eivät vastaa nykypäivän standardeja.

Koska energiatehokkuus on tänä vuonna entistä ajankohtaisempi asia, keräsimme yhteen vinkkejä kuinka parantaa kodin energiatehokkuutta merkittävästi. Pienilläkin muutoksilla voi saavuttaa merkittäviä säästöä talven kylmimpinä kuukausina.

Miksi energiatehokkuuteen kannattaa panostaa?

 • Säästät selvää rahaa: lämmitykseen kuluva energiamäärä minimoituu hyötysuhteen kasvaessa.
 • Asumismukavuus paranee: Energiatehokkaassa talossa on harvoin vetoa.
 • Energiatehokas talo on ympäristöystävällinen: Hyötysuhteen kasvaessa käytetyn energian määrä pienenee, jolloin aiheutat huomattavasti vähemmän päästöjä.
 • Kiinteistön arvo nousee: Korkea energialuokitus voi nostaa merkittävästi kiinteistön hintaa. Samalla kasvatat myös kysyntää: energiatehokkuutta arvostetaan asuntomarkkinoilla entistä enemmän.

Panosta eristeisiin – Minimoi lämpöhäviö

Yksi suurimmista helposti vältettävän lämpöhäviön aiheuttajista on vanhat tai heikot eristeet. Puutteelliset eristeet nostavat lämmityskustannuksia merkittävästi, ja voivat pahimmillaan altistaa koko rakennuksen suuremmille vaurioille.

Oikeaoppisesti eristetty talo pysyy kesällä viileänä ja talvella lämpimänä, jolloin säästöä syntyy ympäri vuoden.

Lisäeristäminen kannattaa aloittaa yläpohjasta, josta suurin osa talon lämpöhäviöstä syntyy. Tämä selittyy perusfysiikalla: lämmin ilma kohoaa aina ylöspäin.

Jo ainoastaan yläpohjan lisäeristämisellä voidaan saavuttaa merkittävä parannus talon energiatehokkuudessa.

Yläpohjan lisäeristäminen voidaan toteuttaa asentamalla eristevillat tai polyuretaanilevyt yläpohjan rakenteisiin. Yläpohjan lisäeristäminen täytyy suunnitella huolellisesti etteivät eristelevyt pääse tukkimaan rakenteiden tuuletusrakoja. Mikäli yläpohjan tuuletus tukitaan, on lisäeristämisestä enemmän haittaa kuin hyötyä pidemmällä aikavälillä.

Yläpohjan lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota myös alapohjan ja julkisivun eristeisiin. Alapohjan eristäminen on vaativampi ja enemmän aikaa vievä prosessi. Sen lisäksi että alapohjan eristäminen vähentää lämpöhäviötä, ehkäisee se myös mahdollisia kosteusvaurioita.

Julkisivun lisäeristäminen kannattaa toteuttaa suuremman remontin yhteydessä, jolloin eristeiden asentaminen rakenteisiin käy huomattavasti helpommin. Käytä aikaa eristemateriaalin valintaan: ennen eristämistä on tärkeä selvittää seinän lämpö- ja kosteuskäyttäytyminen.

Ovet ja ikkunat

Huonot ovet ja ikkunat aiheuttavat merkittävää lämpöhäviötä, ja voivat alentaa talon energiatehokkuutta jopa kymmenillä prosenteilla. Sen lisäksi että vanhat ikkunat ja ovet heikentävät energiatehokkuutta, ovat ne ruman näköiset sekä vaikuttavat merkittävästi asumismukavuuteen.

Ikkunaremontti ja ovien uusiminen

Jos ikkunat ja ovet ovat kymmeniä vuosia vanhat, ei niitä kannata yrittää enää elvyttää, vaan edessä on lähes poikkeuksetta ikkunoiden kokonaisvaltainen uusiminen

Ikkunaremontin yhteydessä uusitaan myös ikkunoiden eristeet ja karmit, jolloin merkitys energiatehokkuuteen on merkittävä. Remontin yhteydessä on myös hyvä sauma uusia vanhat ovet.

Ikkunaremontti on suuri remontti, jonka suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa, eikä tyytyä halvimpaan ratkaisuun. Heikkolaatuiset ja halvat ikkunat eivät nosta juurikaan talon energiatehokkuutta, vaan voivat pahimmillaan olla jopa heikommin eristävät kuin vanhat ikkunat.

Panosta laatuun ovi- ja ikkunaremontin kohdalla. Laadukkaat ikkunat maksavat itsensä takaisin pienempien lämmityskustannusten muodossa.

 • Kilpailuta ikkunaremontin tekijä, älä tartu ensimmäiseen tai halvimpaan tarjoukseen
 • Jos teet ikkunaremontin itse, hanki kattavat ohjeet ja panosta laadukkaisiin materiaaleihin
 • Vaihda vanhat ovet ikkunaremontin yhteydessä

Ovien ja ikkunoiden tiivisteet

Aina ei tarvitse tehdä kokonaisvaltaista ikkunaremonttia, vaan energiatehokkuuden parantamiseen voi riittää ainoastaan tiivisteiden ja eristeiden uusiminen. Ovien ja ikkunoiden tiivisteiden uusiminen on helppoa ja vaivatonta, sekä kaiken lisäksi edullista. Laadukkaat tiivisteet voivat vähentää syntyvän hukkalämmön määrää jopa useita kymmeniä prosentteja.

Tiivisteiden uusiminen on helppoa ja edullinen keino parantaa talon energiatehokkuutta.

Lämmitys

Viimeisenä mutta ei suinkaan vähäisimpänä suurin yksittäinen energiatehokkuuteen vaikuttava tekijä: lämmitysmuoto. Tämä koskee eritoten vanhempia taloja, joissa on käytössä sähkölämmitys tai vanha öljykattila. Uusien talojen kohdalla lämmitysmuodoksi valikoituu lähes poikkeuksetta kustannus- ja energiatehokkain vaihtoehto.

Sähkölämmitys on luonnollisesti kallein lämmitys tällä hetkellä, joten lämmitysjärjestelmän vaihtamisella tai päivittämisellä hybridilämmitykseen voi säästää jopa satoja euroja kuukausitasolla.

Vaikka öljylämmityksessä on erinomainen hyötysuhde, on öljy pitkällä aikavälillä kallis ja ympäristöä kuormittava polttoaine.

Lämmitysmuodon päivitys

Vanhan sähkö- tai öljylämmityksen tilalle soveltuvat erinomaisesti maalämpö ja ilmavesilämpöpumppu. Vaikka molemmat ovat suuria investointeja, tuovat ne merkittävät säästöjä lämmityskustannuksissa maksaen itsensä takaisin ajan saatossa.

Se kumpi on parempi vaihtoehto, on aina talokohtaista. Maalämpö soveltuu loistavasti suuremman omakotitalon lämmitykseen, kun taas ilmavesilämpöpumppu soveltuu pienemmässä kohteessa täydellisesti olemassa olevan vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän tueksi.

Ota nämä seikat huomioon lämmitysmuodon valinnassa:

 • Ekologisuus
 • Hyötysuhde
 • Alkuinvestointi
 • Investoinnin realisointiaika
 • Lämmöntarve ja rakennuksen koko

Hybridilämmitys

Energiatehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi myös siirtymällä niin kutsuttuun hybridilämmitykseen, jossa uusi lämmitysjärjestelmä toimii olemassa olevan järjestelmän tukena. Esimerkki toimivasta ratkaisusta on ilmalämpöpumppu vanhan sähkölämmityksen tukena.

Verrattain edullinen ilmalämpöpumppu laskee lämmityskustannuksia merkittävästi samalla pitäen talon mukavan lämpimänä talvella sekä miellyttävän viileänä kesällä.

Yhteenveto – Minimoi lämmityskustannukset maksimoimalla energiatehokkuus

Energiatehokkuuden parantaminen ei aina vaadi suurta energiaremonttia, vaan pienilläkin toimenpiteillä voit vähentää hukkalämmön määrää merkittävästi.

Loppuun vielä lista toimenpiteistä, joilla vaikutat omakotitalosi energiatehokkuuteen merkittävästi:

 • Tarkasta yläpohjan eristeet ja uusi ne tarvittaessa
 • Vaihda vanhat ikkunat ja ovet. Panosta molempien kohdalla laadukkaisiin materiaaleihin
 • Uusi ikkunoiden ja ovien tiivisteet
 • Päivitä vanha lämmitysjärjestelmä joko kokonaisvaltaisella energiaremontilla tai siirtymällä hybridilämmitykseen

Taloekspertti Jere -

Jere on innokas nikkaroija, kokkailija ja tee-se-itse -mies. Erikoisalaa Jerellä on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä erilaiset kodinkoneet ja laitteet. Jere on vapaa-ajallaan intohimoinen grillaaja, mikä heijastuu vahvasti hänen artikkeleissaan ja arvosteluissaan. Jere jakaa mielellään parhaat vinkkinsä kodin ekologisuuden parantamiseen ja parhaiden kodinkoneiden ja laitteiden valintaan.