Meillä voit myös kilpailuttaa remonttisi

Ilmalämpöpumppu kerrostaloon – Asennusopas ja hyödyt

Julkaistu 11/10/2023
Viimeksi päivitetty 10/05/2024

Kannattaako hankkia ilmalämpöpumppu kerrostaloon? Ehdottomasti, kunhan huomiot muutamia tärkeitä seikkoja. Tässä artikkelissa otamme niistä selvää.

Kerrostaloasukkaat kohtaavat usein haasteen asunnon viilentämisessä kesän korkeissa lämpötiloissa. Ilmastointiratkaisuna ilmalämpöpumppu on noussut suosituksi vaihtoehdoksi sen tehokkuuden ansiosta.

Erityistä huomiota vaatii kuitenkin pumpun asennusprosessi, joka eroaa merkittävästi rivitaloissa tai omakotitaloissa asennettaviin järjestelmiin. Taloyhtiöiden määrittelemät säännöt ja luvat luovat puitteet sille, miten viilennyslaite voidaan ottaa käyttöön.

Tässä artikkelissa pureudumme niihin seikkoihin, jotka tulee ottaa huomioon ilmalämpöpumpun hankinnassa ja asentamisessa kerrostaloihin.

Ilmalämpöpumpun edut kerrostalossa

Ilman viilentäminen

Ilmalämpöpumput tarjoavat kerrostaloasunnoille tehokkaan tavan viilentää tiloja. Erityisesti ylemmissä kerroksissa, joissa lämpötilat voivat nousta kesäaikaan, pumppujen avulla voidaan ylläpitää miellyttävää ja säänneltyä lämpötasoa. Tämä auttaa asukkaita välttämään kuuman ja tukalan sisäilman.

Ilmastoinnin parantuminen

Ilmalämpöpumpulla on merkittävä rooli sisäilman laadun nostamisessa. Se vähentää kosteutta ja puhdistaa ilman epäpuhtauksista, mikä auttaa ennen kaikkea allergioista kärsiviä ihmisiä.

Tehokkuuden lisääminen

Ilmalämpöpumpun käyttö on ener­gia­tehokas vaihtoehto, sillä se pienentää tarvetta jatkuvalle ja korkeaa energiaa kuluttavalle viilennykselle. Tämä voi alentaa sähkön kulutusta ja vähentää asumisen hiilijalanjälkeä.

Asumisviihtyvyyden kohottaminen

Ilmalämpöpumpun keskeinen hyöty on kodin asumismukavuuden merkittävä parantaminen. Kesän helteet eivät mahda mitään tehokkaalle ilmalämpöpumpulle,.

Kiinteistön arvon kasvu

Ilmalämpöpumppu ei ainoastaan lisää asumisen laatua, vaan myös voi nostaa arvoa. Asunto, joka on varusteltu nykyaikaisella ja energiatehokkaalla viilennysjärjestelmällä, on markkinoilla houkuttelevampi ja voi saavuttaa paremman myyntihinnan tai vuokran.

Lupa-asiat – Näin selviät byrokratiasta

Hallituksen hyväksynnän hakeminen

Asennusprosessi alkaa anoomalla lupaa taloyhtiön hallitukselta. Hakijan tulee toimittaa selvitys ilmalämpöpumpun teknisistä eritelmistä ja yksityiskohtaisesta asennussuunnitelmasta.

Päätöksenteko taloyhtiössä

Taloyhtiön hallitus arvioi asennussuunnitelman ja tekniset tiedot suhteessa omiin ohjeisiinsa ja määräyksiinsä. Hyväksynnän saaminen voi edellyttää, että suunnitelma noudattaa annettuja melutasorajoituksia, ulkoyksikön sijoittelua ja muita yhteisön asettamia ehtoja.

Hyväksytyn hakemuksen dokumentointi

Hyväksyntäprosessin jälkeen kannattaa säilyttää kaikki hyväksytty dokumentaatio. Asianmukainen kirjanpito auttaa varmistamaan, että asennus toteutetaan säädösten mukaisesti ja tarjoaa viitekehyksen mahdollisia tulevaisuuden kyselyjä tai palautteita varten.

Helpostusta hankintaan – Korkeimman oikeuden päätös

Vuonna 2021 tehdyllä korkeimman oikeuden päätöksellä muutettiin ilmalämpöpumppujen asennuskäytäntöjä taloyhtiöissä. Päätöksen mukaan asukkailla on oikeus asentaa ilmalämpöpumppuja parvekkeilleen ilman, että taloyhtiö voi kieltää niitä ilman hyväksyttäviä syitä. Tämä linjaus on mahdollistanut asukkaille uusia keinoja asuntojen viilentämiseen.

Keskeiset nostot:

 • Päätöksen myötä asukkaat voivat hyödyntää ilmalämpöpumppuja ilman taloyhtiön aiheetonta estämistä.
 • Taloyhtiöillä on yhä valtuudet määritellä asennuksen ehdot, kuten laitteen sijoitus ja äänitaso.
 • Ilmalämpöpumpun asentaminen edellyttää suunnittelua ja yhteistyötä taloyhtiön hallituksen kanssa.

Tämä oikeudellinen linjaus on edistänyt kerrostaloasukkaiden mahdollisuuksia parantaa asumismukavuuttaan viilennyksen osalta.

Parhaan ilmalämpöpumpun valinta kerrostaloon

Ilmalämpöpumpun osto kerrostalokotiin vaatii tarkkaa pohdintaa, sillä valintaprosessiin vaikuttavat asunnon mitat, sijaintikerros ja yksilölliset vaatimukset. Esimerkiksi korkeammalla sijaitsevat asunnot saattavat hyötyä voimakkaammasta jäähdytystehosta. Keskeistä on kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Energiatehokkuus: Vaikuttaa asumiskustannuksiin ja ekologiseen jalanjälkeen.
 • Äänentaso: Matala desibelimäärä parantaa asumisviihtyvyyttä ja ylläpitää hyviä suhteita naapureiden kanssa.

Tunnettujen valmistajien, kuten Mitsubishin ja Green ilmalämpöpumppumallit tarjoavat optimaalisen toimivuuden ja soveltuvuuden kerrostalojen erityisvaatimuksiin. Oikean ilmalämpöpumpun löytämiseksi on suositeltavaa kuulla alalla toimivaa asiantuntijaa, joka ohjaa sinut juuri sinun tarpeisiisi vastaavaan valintaan.

Suunnittelu ja toteutus

Ilmalämpöpumpun sijoittelussa tulee ottaa huomioon sekä rakennuksen pohjapiirustus että laitteen tehokkuus. Ulkoyksikön paikka kerrostalossa vaatii huolellista harkintaa, jotta se ei ole häiritsevä. Riskien välttämiseksi läpivientien tekemisessä on toimittava huolellisesti, etteivät rakenteet vahingoitu ja kosteuden hallinta säilyy.

Ulkoyksikkö asennetaan usein parvekkeelle, eikä suoraan rakennuksen seinään. Vastaavasti sisäyksikkö asennetaan usein kodin keskeisimmälle paikalle, josta viileä ilma pääsee leviämään tasaisesti ympäri asuntoa.

Asennuksen ammattimaisuus on tärkeää:

 • Ammattilainen osaa arvioida laitteen mallikohtaisia vaatimuksia.
 • Ammattilainen osaa tehdä asianmukaiset läpiviennit
 • Asiantuntija varmistaa asennuksen turvallisuuden ja rakenteellisten seikkojen huomioinnin.
 • Laitteen tehokkuus ja turvallisuus on taattu oikeaoppisella asennuksella.

Asennuksen jälkeinen huolellinen tarkistus:

 • Laitteen toimivuuden testaaminen.
 • Vuotokohtien tarkastaminen.
 • Varmistetaan, että kaikki komponentit ovat paikoillaan ja asennettu turvallisesti.

Parvekkeelle asennettaessa ulkoyksikön kiinnittäminen on monimutkaisempi prosessi kuin yksityisomistuksessa olevissa asunnoissa.

Ilmalämpöpumpun tehokkuuden ja ylläpidon optimointi kerrostaloasunnossa

Huolellinen puhdistaminen ja ylläpito

Säännöllinen puhdistus takaa ilmalämpöpumpun tehokkaan toiminnan ja estää ilman epäpuhtauksia leviämästä asuintiloihin. Puhdistus sisältää suodattimien puhdistamisen, mikä on tärkeää ilmanlaadun ylläpitämiseksi.

Asiantuntijan tekemä säännöllinen huolto on olennainen osa laitteen kunnossapitoa. Se voi pitää sisällään laitteen kokonaisvaltaisen tarkastuksen, kuluneiden komponenttien vaihtamisen ja säätöjen tekemisen. Ilmalämpöpumpun tulisi läpikäydä perusteellinen tarkastus ja huolto ammattilaisen toimesta joka toinen tai kolmas vuosi toiminnan tehokkuuden ja laitteen pitkäikäisyyden varmistamiseksi.

Yhteenveto

Ilmalämpöpumpun asentaminen kerrostaloasuntoon edellyttää taloyhtiön sääntöjen huomioon ottamista ja tarvittavien lupien hankkimista. Oikeaoppisesti toteutettuna pumppu tuo energiatehoisuuden ansiosta säästöä ja lisämukavuutta sisätiloihin.

Avainasiat ilmalämpöpumpun asennuksessa:

 • Säännöt ja luvat: Noudata taloyhtiön ohjeita ja hanki luvat ennen asennusta.
 • Valinta: Valitse laite asunnon koon ja tarpeiden mukaan.
 • Ammattilaisen apu: Käytä kokeneen asentajan palveluita varmistaaksesi laitteen oikea asennus ja maksimaalinen tehokkuus.
 • Ylläpito: Huolla ilmalämpöpumppua säännöllisesti pitääksesi sen hyvässä toimintakunnossa.

Huolellisesti toteutettuna ilmalämpöpumppuinvestointi maksaa itsensä takaisin, kun energiankulutus pienenee ja asumisviihtyvyys lisääntyy.

Yhteenveto: Keskeiset nostot

Ilmalämpöpumpun asentaminen kerrostaloihin

Taloyhtiöiden asettamat ehdot vaikuttavat siihen, voiko ilmalämpöpumpun asentaa jokaiseen kerrostaloon. Monet taloyhtiöt sallivat asennukset, mutta ne saattavat vaatia tiettyjen ehtojen, kuten melutason ja sijoituspaikan, noudattamista.

Taloyhtiön luvan tarve ilmalämpöpumpulle

Ilmalämpöpumpun asentamiseksi kerrostaloasuntoon on saatava taloyhtiön hallituksen hyväksyntä. Asentajan on esitettävä suunnitelma ja saatettava se tarvittaessa myös isännöitsijän tietoon.

Oikean ilmalämpöpumpun valinta kerrostaloasuntoon

Optimaalisen ilmalämpöpumpun valintaperusteita ovat huoneiston koko, sijainti ja erityisvaatimukset. Asiantuntijan kuuleminen auttaa löytämään sopivan mallin.

Ilmalämpöpumpun asennuksen hinta

Asennushinta riippuu valitun laitteen mallista, asennustöiden vaativuudesta ja mahdollisista lisätöistä. Hinnat liikkuvat yleisesti muutamista sadoista euroista jopa muutamaan tuhanteen euroon.

Taloekspertti Jere -

Jere on innokas nikkaroija, kokkailija ja tee-se-itse -mies. Erikoisalaa Jerellä on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä erilaiset kodinkoneet ja laitteet. Jere on vapaa-ajallaan intohimoinen grillaaja, mikä heijastuu vahvasti hänen artikkeleissaan ja arvosteluissaan. Jere jakaa mielellään parhaat vinkkinsä kodin ekologisuuden parantamiseen ja parhaiden kodinkoneiden ja laitteiden valintaan.