Meillä voit myös kilpailuttaa remonttisi

Ilmalämpöpumpun huolto – Varmista tehokas lämmitys

Julkaistu 12/10/2023
Viimeksi päivitetty 10/05/2024

Ilmalämpöpumpun tehokas ja häiriötön toiminta vaatii asianmukaista huoltoa. Jatkuva käyttö saattaa kuluttaa laitteen osia ja aiheuttaa pölyn ja lian kertymistä. Liikkuvien osien kuluminen ja laitteen pölyyntyminen voivat vaikuttaa negatiivisesti sen lämmitys- ja jäähdytystehoon.

Vaikka monet ylläpitotoimenpiteet ovat omatoimisesti toteutettavissa, ilmalämpöpumpun vaativampi huolto tulisi jättää asiantuntijan tehtäväksi. Ammattilainen varmistaa, että ilmalämpöpumppu toimii tehokkaasti vuodesta toiseen, tarjoten luotettavuutta kovimmissakin olosuhteissa. 

Suuri osa asennusliikkeistä tarjoaakin säännöllisiä kausihuoltoja sekä apua ongelmatilanteissa.

Huollon merkitys ilmalämpöpumpuille

Ilmalämpöpumpun tehtävä on siirtää lämpöä energiatehokkaasti, minkä vuoksi laitteen jatkuva toimintakunto on keskeistä. Huolto varmistaa, että pumppu operoi maksimaalisella teholla, mikä parantaa energiatehokkuutta ja vähentää käyttökustannuksia.

Pumpun mekaanisten osien ikääntyminen saattaa johtaa laitteen tehon alenemiseen tai vakaviin vikoihin, jotka voivat muodostua kustannuksiltaan merkittäviksi. Säännöllisellä ylläpidolla nämä riskit pienenevät merkittävästi, mikä säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Lisäksi huoltotoimenpiteiden laiminlyönti voi johtaa takuun raukeamiseen. Jos takuu ei kata vikoja johtuen huollon puutteesta, korjauskulut jäävät omistajan maksettaviksi.

Mitä voit tehdä itse?

Sisäyksikön siistiminen

Sisäyksikkö tulisi puhdistaa noin parin kuukauden välein. Jos pumppua käytetään aktiivisemmin, voi putsaus olla paikallaan useamminkin. Kesäaikaan ainakin suodattimet on imuroida parin viikon välein.

Irrota suodattimet käyttöohjeiden mukaisesti ja pese ne varovasti miedossa saippuavedessä. Huolehdi, että suodattimet ovat täysin kuivia ennen niiden asentamista takaisin. Mikäli suodattimet ovat kovin kuluneita, ne on syytä vaihtaa uusiin. Suodattimet ovat rehellistä käyttötavaraa, joten niiden uusiminen ei ole kallista.

Ulkoyksikön tarkastaminen

Tarkasta säännöllisesti, että ulkoyksikkö on puhdas eikä sen ympärille ole kertynyt roskia.

Poista kaikki lehdet, roskat ja kasvustot, jotka saattavat rajoittaa ilmanvaihtoa. Puhdista myös tuulettimen ritilät säännöllisesti, jotta laitteen ilmankierto ja lämmöntalteenotto säilyvät optimaalisina.

Talviaikaan tarkasta säännöllisesti, ettei ulkoyksikkö ole päässyt jäätymään. Jos ulkoyksikkö on jäässä, voit sulattaa sen lämpimällä vedellä.

Ulkoyksikön säännöllinen tarkastaminen on erityisen tärkeää metsässä tai erämaassa sijaitsevalla mökillä

Kauko-ohjaimen käyttökunnon varmistaminen

Kaukosäädin on tärkeä osa ilmalämpöpumpun toiminnallisuutta, joten sen paristot kannattaa vaihtaa ennaltaehkäisevästi. Näin taataan, että lämpöpumppu toimii häiriöttömästi.

Käyttöäänten tarkkailu

Tavallisesti ilmalämpöpumppu toimii tasaisesti ja hiljaisesti. Epätavalliset tai voimakkaat äänet voivat olla merkkejä vikaantumisesta, jolloin on suositeltavaa kutsua paikalle huoltoasiantuntija.

Putkiston kunnon arviointi

Tutki lämpöpumpun putkia säännöllisesti, etsien vuotoja ja vaurioita.

Havaitut ongelmat tulee korjata ammattilaisen toimesta, jotta varmistetaan järjestelmän moitteeton toiminta.

Ammattihuolto

Ammattilaisen tekemä huolto varmistaa ilmalämpöpumpun tehokkaan ja häiriöttömän toiminnan. Kattava huoltoprosessi sisältää seuraavat vaiheet:

 • Kylmäaineen taso: Tarkistetaan, ettei kylmäainetta ole liikaa eikä liian vähän, jotta laite toimii optimaalisesti.
 • Osien puhdistaminen: Ammattilainen puhdistaa höyrystimen ja lauhduttimen kelat, jotka ovat kriittisiä tehokkaan toiminnan kannalta.
 • Moottorin ja kompressorin kunto: Tarkastetaan näiden keskeisten komponenttien kunto ja tarvittaessa suoritetaan korjaukset.
 • Sähkölaitteiston kunto: Varmistetaan, että sähköjohtimet ja kytkökset ovat turvallisessa kunnossa.
 • Ennakoiva vikojen tunnistus: Tunnistetaan mahdolliset alkavat viat ajoissa ja ryhdytään toimenpiteisiin niiden estämiseksi.

Loppusanat: Huolehdi ilmalämpöpumpun kunnosta!

Ilmalämpöpumppu on kestävä sijoitus, jonka avulla voit parantaa asumisen mukavuutta sekä alentaa energiakuluja. Sen lukuisat osat vaativat säännöllistä huolenpitoa, jotta laite toimisi virheettömästi vuosien varrella.

 • Säännöllinen ylläpito: Ennaltaehkäise laitteen kuluminen ja likaantuminen.

Usein Kysytyt Kysymykset

Miten ilmalämpöpumpun määräaikaishuollot tulisi toteuttaa?

Ilmalämpöpumpun määräaikaishuolto käsittää laitteen tarkistuksen sekä peruspuhdistuksen.

Sisäyksikön suodattimien puhdistus on suositeltavaa suorittaa useita kertoja vuodessa, kun taas ulkoyksikkö vaatii tarkistusta lähinnä lehtien, jään ja muun lian varalta.

Kuinka tiheään ilmalämpöpumpulle tulisi teettää ammattihuolto?

Ammattilaisten suorittama huolto on suositeltavaa teettää vähintään kerran vuodessa. Se varmistaa pumpun tehokkaan toiminnan ja mahdollisten vikojen ennaltaehkäisyn.

Mitkä toimenpiteet sisältyvät ilmalämpöpumpun vuosihuoltoon?

Ilmalämpöpumpun vuosihuoltoon tyypillisesti kuuluvat:

 • Järjestelmän paineiden mittaus
 • Kylmäaineen tason tarkistus
 • Sähkökomponenttien kunnon tarkastus
 • Ilmavirtauksen ja vuotojen tarkastus
 • Kompressorin toimintakunnon arviointi

Paljonko ilmalämpöpumpun huolto keskimäärin maksaa?

Ilmalämpöpumpun huollon hinta vaihtelee, mutta keskimääräisesti se voi olla noin 100-250 euroa. Hintaan vaikuttavat huollon laajuus ja mahdolliset varaosat.

Voinko huoltaa ilmalämpöpumppua itse, ja mitä se vaatii?

Itse voi suorittaa esimerkiksi sisäyksikön suodattimien puhdistuksen ja ulkoyksikön peruspuhdistuksen. Ammattilaisen tulisi kuitenkin hoitaa kylmäaineeseen liittyvät toimenpiteet ja sähköosien tarkastukset.

Mitkä ongelmat voivat seurata, jos ilmalämpöpumppua ei huolleta?

Huoltamattomuus voi johtaa laitteen tehon laskuun. Se voi myös aiheuttaa energiankulutuksen nousun ja viime kädessä laiterikkoihin. Säännöllinen huolto ehkäisee ongelmia ja pidentää laitteen ikää.

Taloekspertti Jere -

Jere on innokas nikkaroija, kokkailija ja tee-se-itse -mies. Erikoisalaa Jerellä on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä erilaiset kodinkoneet ja laitteet. Jere on vapaa-ajallaan intohimoinen grillaaja, mikä heijastuu vahvasti hänen artikkeleissaan ja arvosteluissaan. Jere jakaa mielellään parhaat vinkkinsä kodin ekologisuuden parantamiseen ja parhaiden kodinkoneiden ja laitteiden valintaan.