Meillä voit myös kilpailuttaa remonttisi

Aurinkopaneelit tai sähköauto valtion lainatakauksella – Mistä on lainauudistuksessa on kyse?

Julkaistu 02/05/2023
Viimeksi päivitetty 02/05/2023

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö ovat käynnistäneet Euroopan investointirahaston kanssa neuvottelut täysin uudesta lainaohjelmasta.

Uusi valtion takaamaa energiaomavaraisuuslaina mahdollistaisi muun muassa kalliiden energiaremonttien toteutuksen matalammalla kynnyksellä, tai esimerkiksi aurinkopaneelien tai sähköauton hankkimisen.

Lainaohjelma hyväksyttiin eduskunnassa viime vuoden syyskuussa, ja sen on tarkoitus astua voimaan tämän vuoden alkupuolella.

Mitä hankintoja lainaohjelma mahdollistaa?

  • Energiatehokkuusremontti kuten maalämmön asentaminen
  • Aurinkopaneelit
  • Vähäpäästöinen kulkuneuvo kuten sähköauto tai sähköpyörä
  • Sähköauton latausasema ja muu latausinfra
  • Muut EU:n kestävän rahoituksen luokitteluun kuuluvat investoinnit

Lainaohjelman sisältö

Lainaohjelman suuruus on noin 700 miljoonaa euroa, joista 100 miljoonaa oon Suomen osuus. Näillä näkymin lainojen ottaminen on mahdollista jo tämän vuoden alkupuolella, jolloin pankkien on mahdollista lisätä energiaomavaraisuuslainat omaan lainatarjontaansa.

Lainaohjelman voimaantulo tarkoittaa samalla elinkeino-, liikenne-, sekä ympäristökeskusten ja aluehallintovirastojen miljoonien eurojen lisärahoitusta seuraavan kolmen vuoden ajan.

Tarkemmat lainaehdot ja arvio lainanottajan maksukyvystä jäävät täysin pankin vastuulle. Lainaan automaattisesti sisältyvä valtiontakaus pienentää niin lainanottajan kuin pankin riskejä.

Lainaohjelman tavoitteet:

  • Pienentää pankin luottotappion riskiä
  • Madaltaa suurten energiainvestointien kynnystä
  • Helpottaa suurten energiaremonttien alkuinvestointeja
  • Toimia kannustimena kohti energiaomavaraisuutta ja ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.
  • Vihreän siirtymän edistäminen.

Vaikuttaako lainaohjelma nykyisiin avustuksiin?

Uusi lainaohjelma ei tule vaikuttamaan nykyisiin avustuksiin kuten kotitalousvähennykseen tai ELY-keskuksen myöntämään energiaremonttiavustukseen.

Jo olemassa olevia avustuksia on mahdollista hyödyntää lainan kanssa. Jos olet vaihtamassa öljylämmitystä esimerkiksi maalämpöön, olet oikeutettu 4000 euron avustukseen. Loput investoinnista on mahdollista kattaa lainan avulla.

Yhdistämällä olemassa olevat avustukset ja energiaomavaraisuuslainan helpotat suuremmankin energiaremontin toteuttamista huomattavasti.

Lainaohjelman hyödyt kuluttajille

Suurin etu lainaohjelmassa on suurien energiatehokkuusinvestointien kynnyksen madaltuminen ja riskien pienentyminen. Kun valtaosa lainasta on valtion takaama, näkyy se suoraan kuluttajalla matalampana korkokantana.

Sähkön hinnat ollessa kovassa nousussa ei lainauudistuksen ajoitus voisi olla yhtään parempi, sillä lämmitysjärjestelmän päivittäminen energiatehokkaampaan vaihtoehtoon on mitä mainioin keino sähkönkulutuksen hallintaan.

Matala korko, rahassa mitattavat säästöt lämmityskustannuksissa yhdistettynä jo olemassa oleviin avustuksiin tekevät energiainvestoinneista kannattavampia kuin koskaan aiemmin.

Energiaremonttien kohdalla puhutaan jopa kymmenien tuhansien eurojen investoinneista. Yhdistämällä korotetun kotitalousvähennyksen tai öljylämmityksestä luopumistuen lainaan jää maksettavaa huomattavasti vähemmän ja vielä perinteistä remonttilainaa matalammalla korolla.

Energiaomavaraisuuslaina on myös näillä näkymin edullisempi vahtoehto kuin remonttiyritysten tarjoamat luotot ja osamaksut. Remonttikohteet ja lämmitysjärjestelmät eivät kelpaa vakuudeksi, jolloin lainan kustannukset ja lainan myöntäjän luottotappioriski on huomattavasti suurempi.

Lainauudistus ja sähköautot

Lainauudistus on osata hallituksen suunnitelmaa sähköistää autokanta sekä saavuttaa hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä.

Matalamman koron valtiontakaama laina tulee korvaamaan kaikki aikaisemmat sähköautojen hankintaan liittyvät avustukset.

Tätä perustellaan muun muassa sähköautojen kysynnän ja markkinaosuuden tasaisella nousulla.

Aikaisempi 2000 euron sähköauton hankintatuki tulee poistumaan vuoden 2023 maaliskuussa uuden lainauudistuksen tieltä.

Lainauudistus koskee myös sähköautojen latausasemia. On hyvinkin todennäköistä, että uudistuksen astuessa voimaan on mahdollista hakea niin kutsuttua yhdistelmälainaa, joka kattaisi sähköauton lisäksi kaikki lisävarusteet sisältäen oman latausaseman.

Onko laina järkevämpi vaihtoehto kuin osamaksu?

Energiaomavaraisuuslaina voi sähköautojen kohdalla tarkoittaa perinteisen kohdevakuudellisen osamaksun syrjäytymistä. Hybridien, kaasuautojen ja perinteisten polttomoottoriautojen osamaksuihin uudistus ei tule vaikuttamaan.

Lainan ottaminen sähköauton hankintaa varten on mitä todennäköisimmin edullisempi vaihtoehto kuin osamaksu, sillä useisiin osamaksusopimuksiin kuuluu 4-5 prosentin koron lisäksi perustamismaksut ja laskutuspalkkiot. Osamaksu eroaa lainasta myös siten, että ennen viimeistä maksuerää auto on rahoitusyhtiön omistuksessa.

Koska energiaomavaraisuuslaina tulee olemaan 70-80 prosenttia valtion takaaman, ei lainan ottajalle kerry ylimääräisiä takausmaksuja. Samlla valtion takaaman lainan korot tulevat olemaan maltilliset osamaksukaupan korkoihin nähden.

Onko mahdollista hankkia aurinkopaneelit ja sähköauto samalla lainalla?

Lainapakettien sisällöt ovat edelleen pankkien harkinnan alla. Osa pankeista on suunnitellut yhdistelmälainapaketteja, jotka kattaisivat esimerkiksi aurinkopaneelien ja sähköauton hankinnan yhdellä lainalla.

Lainakokonaisuuksista ei ole vielä päätetty, ja pankkien odotetaan julkaisevan omia lainapakettejaan vuoden 2023 alkupuolella.

Koskeeko uudistus vain kuluttajia?

Uudistusta voivat hyödyntää yksityisten talonomistajien lisäksi myös yritykset ja taloyhtiöt.

Taloyhtiö voi esimerkiksi uusia koko rivitalon lämmitysratkaisut, tai yritys hankkia toimitiloihin aurinkopaneelit.

Yrityksien ja taloyhtiöiden kohdalla puhutaan kuitenkin kuluttajapuolta huomattavasti suuremmista lainoista, joiden korot ja lainaehdot voivat vaihdella pankista riippuen.

Yhteenveto – Mitä tulee muuttumaan?

Ensi vuoden alkupuolella on mahdollista hakea valtion takaamaa energiaomavaraisuuslainaa, millä voi kattaa esimerkiksi energiaremontin, aurinkopaneelien hankkimisen tai sähköauton ja sen latausaseman hankkimisen.

Lainauudistus tulee madaltamaan kynnystä suurten investointien toteuttamiselle, kun kyseessä on valtion takaama ja matalakorkoinen laina. Laina ei poissulje valtion myöntämiä avustuksia kuten kotitalousvähennystä tai öljylämmityksestä luopumisen avustusta.

Lainauudistus ei kosketa ainoastaan yksityisiä talonomistajia, vaan myös yrityksillä ja taloyhtiöillä on mahdollisuus hakea edullista lainaa energiatehokkuutta edistäviin investointeihin.

Uudistus vähentää myös pankkien luottotappion riskejä, sillä noin 70-80 prosenttia lainasummasta on valtion takaamaa.

Taloekspertti Jere -

Jere on innokas nikkaroija, kokkailija ja tee-se-itse -mies. Erikoisalaa Jerellä on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä erilaiset kodinkoneet ja laitteet. Jere on vapaa-ajallaan intohimoinen grillaaja, mikä heijastuu vahvasti hänen artikkeleissaan ja arvosteluissaan. Jere jakaa mielellään parhaat vinkkinsä kodin ekologisuuden parantamiseen ja parhaiden kodinkoneiden ja laitteiden valintaan.