Meillä voit myös kilpailuttaa remonttisi

Vesivahingon kuivaus – Näin toimit vahingon sattuessa

Julkaistu 27/09/2022
Viimeksi päivitetty 01/09/2023

Vesivahinko voi sattua kenelle tahansa ja milloin tahansa, ja se on aina ikävä yllätys jolla voi olla mittavat kustannukset.

Pieniinkin vesivahinkoihin tulee reagoida nopeasti, sillä vähäisenkin kosteuden joutuessa talon rakenteisiin puhutaan suuresta riskistä vaurioiden ja homeen leviämiselle.

Vesivahingon kuivaus on siis aloitettava välittömästi vahingon osuessa kohdalle.

Mistä vesivahinko voi saada alkunsa?

Yleisimmät vesivahinkojen aiheuttajat ovat astian- ja pyykinpesukoneet, sekä putket ja niiden liitännät.

Putkien tai viemärien aiheuttamat vesivahingot ovat yleensä niistä suurimpia, varsinkin vanhemmissa taloissa joissa putket ovat rakenteiden sisällä, ja vaurioiden huomaaminen ajoissa on käytännössä mahdotonta.

Putkien aiheuttaman vesivahingon sattuessa on toimittava välittömästi, jotta kuivaus- ja korjaustoimenpiteet päästään aloittamaan mahdollisimman nopeasti ja minimoimaan vauriot rakenteissa.

Pesukoneen aiheuttama vuoto voi johtua joko teknisestä viasta, tai vaurioituneesta tai väärin asennetuista tulo- ja poistoputkista. Tämän vuoksi asennus tulisi tehdä ammattitaitoisen henkilön kanssa, sekä putkien kuntoa on hyvä tarkkailla säännöllisesti.

Toimi ripeästi vesivahingon sattuessa – nopealla reagoinnilla voit välttää suuremman laskun

Vesivahingon korjaus alkaa aina akuutin tilanteen pysäyttämisellä. Eli käytännössä tukkimalla vuodon lähde, oli se sitten vuotava pesukone tai rikkinäinen putki.

Tärkeintä on pyyhkiä irtovesi lattialta ja muilta pinnoilta mahdollisimman nopeasti, jotta vettä joutuisi rakenteisiin mahdollisimman vähän. Ideaalitilanteessa selviät suuremmalta kosteusvauriolta, kunhan toimit nopeasti ja kuivaat veden huolellisesti, eikä vettä ehdi päätyä rakenteisiin.

Kun vuodon lähde on tukittu ja irtovesi kuivattu, tulisi kosteuskartoitus tehdä mahdollisimman nopeasti, jotta mahdollisia vaurioita päästään kuivaamaan ja korjaamaan ilman suurempia viivästyksiä.

Kosteuskartoittajan saat usein tilattua jo samalle päivälle.

Vesivahingon kuivaus

Vesivahingon kuivaus vaatii ammattitaitoa sekä asianmukaiset työvälineet. Väärin toteutettuna vesivahingon kuivaus voi jopa aiheuttaa lisävaurioita, jos kosteus pääsee leviämään kuiville rakenteille.

Vesivahingon kuivaus tulisi aloittaa viivyttelemättä, jotta kosteus ei pääse imeytymään eikä leviämään yhtään enempää. Jos kuivaamisen aloitusta viivyttelee, voi vauriot moninkertaistua ja syntyä hometta.

Kuivaamisen ohessa puretaan vaurioituneet ja korjauskelvottomat rakenteet ja materiaalit.

Vesivahingon kuivaaminen on pitkä prosessi, joka voi kestää viikosta reiluun kuukauteen. Kuivaimet ovat päällä aamusta iltaan ja tila on eristetty, joten kuivauksen ajaksi ei välttämättä tarvitse muuttaa pois.

Koneellinen vesivahingon kuivaus

Suurempien vahinkosaneerausta vaativien vesivahinkojen kuivaus tehdään aina koneellisesti. Koneellisen kuivauksen metodeja on useita, ja ne riippuvat aina kohteesta ja vahinkojen suuruudesta.

Tilakuivaus

Tilakuivauksessa kuivattavaan tilaan, esimerkiksi kylpyhuoneeseen asennetaan koneellisia ilmakuivaimia jotka imevät ilmasta kosteutta.

Tilakuivaus perustuu rakenteiden hygroskooppisiin ominaisuuksiin, jolloin ilman kuivatessa kostunut materiaali pyrkii tasaamaan kosteutensa ympäröivän ilman kanssa. Näin ollen rakenteet irroittavat ilmaan kosteutta, joka poistetaan tilasta kuivaimien avulla.

Tilakuivauksessa on tärkeää eristää kuivattava tila huolellisesti, sekä suunnattava poistoilma oikein ulos asunnosta, jolloin kosteus ei leviä muualle asuntoon.

Imukuivaus

Imukuivaus on yleisimmin käytetty koneellisen kuivauksen metodi, sekä kuivausprosessin ensimmäinen toimenpide.

Imukuivaus toimii hyvin pitkälti samalla periaatteella kuin tilakuivaus kuivan ilman irrottaessa kosteutta rakenteista.

Imukuvauksessa kuivattavaan tilaan luodaan alipaine, jolloin prosessi on tilakuivausta nopeampi ja tehokkaampi.

Kuivaus suoritetaan usein kolmessa eri vaiheessa. Aluksi tilasta poistetaan irtoroskat ja pölyt, kuten sora ja hiekka, jonka jälkeen aloitetaan varsinainen kosteudenpoisto. Suodatettu kosteus kerätään säiliöön joka tyhjennetään yleensä kaivoon.

Kosteudenpoiston jälkeen kuivaus voidaan viimeistellä suodattamalla kuidut ja hiukkaset HEPA-suodattimella.

Imukuivauksen ohella tila voidaan lämmittää, jolloin kuivuminen nopeutuu huomattavasti. Lämmittäessä tulee ottaa huomioon lämpötilavaihteluiden vaikutukset eri materiaalityyppeihin.

Puhalluskuivaus

Puhalluskuivaus on erinomainen vaihtoehto skenaarioissa joissa imu- ja tilakuivausta ei välttämättä tarvita.

Kuivattavaan tilaan luodaan alipaine, jonka jälkeen kuivattavaa pintaa puhalletaan kuivalla ilmalla ja irtoava kosteus imetään pois.

Infrakuivaus

Infrakuivaus on käytetyin metodi betoni- ja tiilirakenteiden kuivaamisessa. Infrakuivaus perustuu jaksotettuihin lämpötilanvaihteluihin, joilla ikään kuin pumpataan kosteus ulos rakenteista. 

Infrakuivaus on usein paras vaihtoehto suurempien kosteusvaurioiden kohdalla, juuri nopeutensa ja tehokkutensa puolesta.

Milloin tarvitaan koneellinen vesivahingon kuivaus?

Koneellinen vesivahingon kuivaus on paikallaan aina kun kosteutta pääsee imeytymään talon rakenteisiin.

Rakenteiden kuivaaminen ja lisävaurioiden ehkäisy on käytännössä mahdotonta ilman kuivaamiseen tarkoitettua konetta.

Joten aina suuremman vesivahingon sattuessa tulisi olla yhteydessä ammattitaitoiseen korjaus- ja vahinkosaneerauksen ammattilaiseen.

Mitä maksaa vesivahingon kuivaus?

Vesivahingon kuivauksen hinta riippuu useasta eri tekijästä, kuten kuivattavan alueen koosta sekä rakenteiden vaurioista.

Suuremmissa vesivahingoissa joudutaan purkamaan korjauskelvottomia rakenteita, joka vaikuttaa myös kokonaiskustannuksiin.

Jos kyseessä on kerrostalo ja tahaton vesivahinko, on korjaustöiden kustannuksen taloyhtiön vastuulla. Vesivahingon johtuessa huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, maksajan roolissa on asukas.

Vesivahingon kuivaukseen on mahdollista hakea korvausta vakuutusyhtiöltä. Tämän vuoksi on tärkeä varmistaa, että kotivakuutus kattaa myös kosteusvauriot.

Jos vakuutusyhtiö ei korvaa vesivahingon koneellista kuivaamista, älä unohda että voit käyttää kotitalousvähennyksen, joka kattaa 40 prosenttia työn osuudesta.

Vesivahinkojen kuivaus luokitellaan remontiksi, joten olet oikeutettu maksimissaan 2250 euron arvoiseen kotitalousvähennykseen per henkilö, kun tilaat työn yritykseltä joka on ennakkoperintärekisterissä.

Vesivahingon koneellisen kuivauksen kokonaiskustannus omakotitalossa vaihtelee noin 1000 ja 20 000 euron väliltä, riippuen täysin vahingon suuruudesta ja tarvittavista työvaiheista ja -välineistä.

Näin minimoit vahingot vesivahinkojen sattuessa ja säästät pitkän pennin:

  • Reagoi nopeasti, ottamalla akuutin tilanteen haltuun ja sulkemalla vuodot voit minimoida vahingot
  • Kuivaa irtovesi pinnoilta välittömästi,toimimalla nopeasti voit estää veden imeytymisen syvemmälle rakenteisiin.
  • Suuremman vesivahingon sattuessa ole välittömästi yhteydessä kosteuskartoittajaan, jotta mahdolliset korjaustoimenpiteet voidaan aloittaa välittömästi.
  • Vahingon ollessa suuri aloita kuivaustoimenpiteet välittömästi, jotta kosteus ei ehdi levitä rakenteissa ja aiheuttaa enempää tuhoa.
  • Huolehdi että kotivakuutuksesi kattaa kosteusvauriot ja muista hyödyntää kotitalousvähennys, ellet kuluvana vuonna sitä jo käyttänyt.

Jos huomaat asunnossasi kosteusvaurion merkkejä tai tarvitset asiantuntevan vahinkosaneerauksen ammattilaisen suorittamaan koneellisen kuivauksen, ota yhteyttä vahinkosaneerauksen ammattilaiseen ja suunnitellaan yhdessä paras mahdollinen ratkaisu!

Taloekspertti Jere -

Jere on innokas nikkaroija, kokkailija ja tee-se-itse -mies. Erikoisalaa Jerellä on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä erilaiset kodinkoneet ja laitteet. Jere on vapaa-ajallaan intohimoinen grillaaja, mikä heijastuu vahvasti hänen artikkeleissaan ja arvosteluissaan. Jere jakaa mielellään parhaat vinkkinsä kodin ekologisuuden parantamiseen ja parhaiden kodinkoneiden ja laitteiden valintaan.