Meillä voit myös kilpailuttaa remonttisi

Milloin putkiremontti kerrostaloon?

Julkaistu 24/03/2022
Viimeksi päivitetty 04/01/2024

Kerrostaloihin suoritetaan putkiremontit yleensä siinä vaiheessa, kun asunnon rakentamisesta on kulunut noin 30-50 vuotta tai kun kerrostalossa ilmenee suuria vesivahinkoja, jotka vaativat välitöntä korjaamista. Vesiputkien päivittäisessä käytössä kaikki putket ja johdot kuluvat pitkäaikaisessa käytössä ja ne vaativat yleensä kulumisvaiheessa uusimisen, jotta vältytään isommilta vahingoilta. 

Asukkaan kannalta putkiremontti on hyvin iso ja arkea mullistava työ ja siksi putkiremontin tarpeeseen kannattaa aina olla ennakoiva sekä asuntoon muuttaessa että asunnossa asumisen aikana. Putkiremontti vaatii yleensä väliaikaisesti asunnosta pois muuttamista ja sen kustannukset ovat yleensä varsin suuret ottaen huomioon remontin laajuuden ja huollon tarpeen.

Putkiremontin toteutus kerrostalossa

Kerrostalojen putkiremontit ovat luonteeltaan hieman erilaisempia, kuin omakotitalojen putkiremontit. Ensinnäkin kerrostaloihin tehtävät putkiremontit tehdään aina taloyhtiön hallituksen päätöksen toimesta ja omakotitaloissa sen sijaan oman henkilökohtaisen arvioinnin ja kuntotarkastuksen perusteella. Putkiremonttien toteutuksesta päätetään taloyhtiön yhtiökokouksessa, jolloin putkiremontin tarve koetaan välttämättömäksi rakennuksen kuntotarkastuksen myötä. Asukkaat ovat velvollisia kertomaan havaituista puutteista ja vuodoista taloyhtiön päättäjille, jotta vältytään isommilta vahingoilta kerrostalon rakenteissa.

Remontin ajankohta

Putkiremontin ajankohta määräytyy kerrostalossa sen mukaan, milloin rakennus on rakennettu, mitä eri remontteja siihen on tehty ajan kuluessa ja kuinka halukkaita kaikki osapuolet ovat putkiremontin toteutukselle. Viemärit, vesiputket ja -johdot ovat jatkuvassa kulutuksessa ihmisten arjessa ja sen vuoksi niiden käyttöikä ei kestä loputtomiin. Ajan myötä remontin ajankohta tulee jossain vaiheessa aina tarpeelliseksi. 

Kerrostalossa putkiremontti tehdään siinä vaiheessa, kun kaikki osapuolet ovat halukkaita sellaisen toteuttamaan ja sille esiintyy suuri tarve monien asukkaiden puolesta erilaisten puutehavaintojen myötä eri materiaaleissa. Kaikkien asukkaiden maksukyky tulee myös syytä ottaa huomioon, sillä putkiremontti on hyvin hintava lisäkustannus monelle kerrostalon asukkaalle.

Putkiremontin yhteydessä monet kerrostalon asukkaat haluavat remontoida myös esim. kylpyhuoneitaan tai kodin muita alueita. Muita remontteja suunnitellessa kannattaakin siis ottaa selvää taloyhtiöltä, onko putkiremonttia suunniteltu lähiaikana.

Kustannukset

Kerrostaloissa putkiremonttien hinnat saattavat olla hyvinkin suuret sen takia, että työn toteutus on paljon haastavampaa monen eri asuinkerroksen takia. Vahingon takia tehdyissä relonteissa vesivahingot voivat olla laajempia ja ulottua moneen kerrokseen verrattuna omakotitalon putkiremonttiin, jossa kosteusvaurio rajoittuu yleensä vain yhteen tilaan. Putkiremontin hintaan vaikuttaa merkittävästi asunnon koko ja remontissa käytettävät materiaalit. Remontti on kustannuksiltaan yleisesti ottaen hyvin suuri, joten asukkaat maksavat yleensä putkiremontin kustannukset erissä muiden vastikkeiden lisäksi.

Aikataulutus ja työn toteutus

Putkiremontti voi kestää noin kaksi kuukautta ja sinä aikana asunto on useimmiten asumiskelvoton. Asukkaan onkin oltava ennakoiva putkiremontin suhteen ja suunnitella ajoissa varavaihtoehto asumiselle putkiremontin ajaksi. Työn luonteen vuoksi asunnon kaikki muut tilat eristetään työalueelta ja suojataan asianmukaisilla suojilla. Taloyhtiö myös luovuttaa kaikki tarpeelliset avaimet urakoitsijalle, joka hoitaa työn toteutuksen.

Osapuolten velvollisuudet

Asukkailla, vuokralaisilla ja vuokranantajilla on omat roolinsa remontin toteutukseen liittyen. Vuokranantaja luonnollisesti vastaa putkiremontin toteutuksesta urakoitsijan kanssa, kun taas vuokralaisen on yleensä tarpeen muuttaa putkiremontin ajaksi pois asunnosta. Vuokralaisella on useimmiten myös mahdollisuus mittavaan vuokranalennukseen putkiremontin ajalta. Sekä asukkaalla että taloyhtiöllä on syytä olla vakuutukset putkiremonttien kaltaisten remonttien varalle. Tällä vältytään suurimmilta kustannuksilta varsinkin erilaisten vesivahinkojen kohdalla.

Yleisimmät syyt putkiremontin toteuttamiselle

Yllättävät kodin tapaturmat ja kiinteistön iän vuoksi syntyneet vauriot eri kalusteisiin tulevat aina enemmän tai vähemmän yllätyksenä. Monille putkiremonttien ajankohdan miettiminen ei ole ensimmäisenä asiana mielessä normaalin asumisen ohessa. Yleensä aihe tulee puheeksi vasta siinä vaiheessa, kun remontille on tarvetta. Putkiremontille onkin olemassa muutama yleinen syy.

  • Viemärit ovat haljenneet tai vaurioituneet sisäpuolelta
  • Huonosti metallien kanssa yhteen sopiva vesi kuluttaa poikkeuksellisella tavalla putkistoa ja syövyttää niitä
  • Veden virtauksen aiheuttama paine kuluttaa eri materiaaleja sisältäpäin, kuten kaakeleita ja lattiamateriaalia

Ennakoi putkiremontin suhteen ajoissa

Asuntoon muuttaessa kannattaa aina tehdä mahdollisimman tarkka putkien ja johtojen kunnon tarkastus ja samalla tarkastaa muiden eri materiaalien, kuten kaakeleiden, lattian, veden sisä- ja poisvientien sekä viemäreiden kunto. Vesivahinko saattaa useimmiten tulla myös yllätyksenä, joten putkiremontin tarvetta ei aina pysty tarkasti ennakoimaan. Tärkeintä on pitää huolta pesutilojen kunnosta asumisen aikana ja tarkistaa, että mitään erityisiä vuotoja tai tukoksia ei esiinny tiloissa.

Putkiremontin ennakoiminen on tärkeässä roolissa sen kustannusten määrässä. Niin kuin muissakin kodin mittavissa remonteissa, myös putkiremontissa on mahdollista säästää. Ilmaantuneet vahingot pahenevat yleensä ajan kuluessa, joten putkiremontin suorittaminen ajoissa on aina kustannustehokkain vaihtoehto. 

Ennen putkiremonttia kannattaa myös pohtia remontin aikaansaamia hyötyjä, kuten esimerkiksi asunnon arvon mahdollista nousua sekä merkittävää asunnon yleisilmeen paranemista.

Taloekspertti Jere -

Jere on innokas nikkaroija, kokkailija ja tee-se-itse -mies. Erikoisalaa Jerellä on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä erilaiset kodinkoneet ja laitteet. Jere on vapaa-ajallaan intohimoinen grillaaja, mikä heijastuu vahvasti hänen artikkeleissaan ja arvosteluissaan. Jere jakaa mielellään parhaat vinkkinsä kodin ekologisuuden parantamiseen ja parhaiden kodinkoneiden ja laitteiden valintaan.