Meillä voit myös kilpailuttaa remonttisi

Asunto remontin ajaksi: Vuokrausvinkit ja vaihtoehdot

Julkaistu 04/01/2024
Viimeksi päivitetty 04/01/2024

Remontin aikana asunnon asukkaat kohtaavat usein väliaikaisen asumisjärjestelyn tarpeen. On tärkeää suunnitella remontin ajaksi asuminen huolellisesti, jotta elämä voi jatkua mahdollisimman normaalisti. Väliaikaisen asunnon etsiminen voi olla haaste, mutta erilaisia vaihtoehtoja on tarjolla.

Vuokra-asunnot, väliaikaiset huoneistot tai jopa hotellit voivat toimia ratkaisuina remontin aikaiseen asumiseen. Hinnat ja asumismukavuus vaihtelevat suuresti, joten eri vaihtoehtojen vertailu on suositeltavaa. Lisäksi sopimus remontin ajaksi vuokratusta asunnosta tulisi olla joustava, sillä remonttien kesto voi yllättää ja muuttua suunnitellusta.

Asunnon omistajien on hyvä myös ottaa huomioon vakuutuskysymykset ja muut käytännön asiat, kuten postin uudelleenohjaus ja mahdolliset säilytystarpeet omaisuudelle, joka ei siirry mukana väliaikaiseen asuntoon. Selkeä suunnitelma ja hyvissä ajoin tehdyt valmistelut takaavat sen, että remontin aikainen asuminen sujuu ilman merkittäviä ongelmia.

Asunnon valmistelu remonttiin

Ennen remontin aloittamista on tärkeää valmistella asunto huolellisesti. Tällöin suojataan irtaimisto ja huonekalut, mikä edesauttaa sujuvaa remonttiprosessia ja vähentää vahinkojen riskiä.

Irtaimiston säilytys

Irtaimisto, kuten koriste-esineet, elektroniikka ja vaatteet, tulee siirtää suojattuun tilaan. Tämä estää niiden likaantumisen ja vaurioitumisen remontin aikana. Säilytysratkaisut voivat olla:

 • Laatikostot ja säilytyslaatikot: Käytä suljettavia muovilaatikoita pölyn ja lian ehkäisemiseksi.
 • Varastotilat: Vuokraa varastotila tai käytä toista huonetta, jossa tavarat ovat turvassa.

Huonekalujen suojaus

Huonekalut on tarpeellista suojata kunnolla, etenkin jos niitä ei voi siirtää toiseen tilaan. Käytä suojaamiseen seuraavia materiaaleja:

 • Suojapeitteet: Peitä huonekalut paksuilla, pölynkestävillä peitteillä.
 • Muovikalvot: Tiiviit muovikalvot sopivat erityisesti kosteudelle alttiiden kohteiden suojaamiseen.
 • Teippaus: Kiinnitä suojamateriaalit huolellisesti teipillä, jotta ne pysyvät paikoillaan.

Väliaikainen asunto remontin ajaksi

Etsiessä majoitusta remontin ajaksi on tärkeää huomioida sekä mukavuus että kustannustehokkuus. Vaihtoehtoja on monia, mutta suosituimpia ovat hotellit ja kalustetut asunnot.

Hotelli vai kalustettu asunto?

Ennen päätöstä majoituksen valinnasta kannattaa vertailla hotellin ja kalustetun asunnon etuja. Hotellit tarjoavat usein täyden palvelun kokemuksen: siivousta, aamiaista ja muita lisäpalveluita. Kalustetut asunnot puolestaan tarjoavat kodinomaisemman tunnelman ja usein enemmän tilaa sekä yksityisyyttä.

Hotelli Kalustettu asunto
+ Täydet palvelut + Enemmän tilaa
+ Aamiainen sisältyy yleensä hintaan + Keittiö mahdollistaa ruoanlaiton
+ Siivouspalvelut + Yksityisyys
– Voivat olla kalliimpia – Palvelut rajoitetumpia

Valinnassa on huomioitava remontin kesto, budjetti sekä henkilökohtaiset toiveet majoituksen suhteen. Näitä pohdittaessa voi löytää vinkkejä väliaikaiseen majoitukseen, jotka helpottavat päätöksenteossa ja voivat tehdä remonttiarjesta miellyttävämpää.

Kun hotellihuone voi tuntua suppealta pitkäaikaiseen asumiseen, kalustettu asunto on usein varusteltu kattavasti arjen tarpeita varten. Toisaalta, hotelleissa vieraat nauttivat jatkuvasti saatavilla olevasta asiakaspalvelusta ja mahdollisuudesta tilapäiseen majoitukseen ilman pitkäjänteisiä sitoumuksia.

Remontin aikataulu ja kesto

Remontin suunnitteluvaiheessa on ensiarvoisen tärkeää laatia realistinen aikataulu, joka sisältää kaikki työvaiheet alusta loppuun. Remontin kesto riippuu monista tekijöistä, kuten remontin laajuudesta, kohteen koosta sekä käytettävissä olevasta työvoimasta.

Yleinen aikataulun runko voisi näyttää seuraavalta:

 • Valmisteluvaihe: 1–2 viikkoa
  • Suunnittelun viimeistely
  • Luvat ja ilmoitukset
  • Tarvikkeiden tilaus
 • Purkuvaihe: 1–2 viikkoa
  • Vanhojen rakenteiden ja materiaalien poisto
  • Jätteen käsittely ja kierrätys
 • Rakennusvaihe: 3–8 viikkoa (riippuen työn laajuudesta)
  • Runkorakenteiden pystytys tai korjaus
  • Sähkö-, LVI- ja muut tekniset työt
 • Viimeistelyvaihe: 2–4 viikkoa
  • Pintojen käsittely ja maalaus
  • Lattiapäällysteiden asennus
  • Kalusteiden asennus

On tärkeää huomioida, että aikataulun tarkkuus voi vaihdella ja viivästykset ovat mahdollisia. Tämän vuoksi joustovara aikataulussa on suositeltavaa.

Asukkaiden on hyvä muistaa, että visualisointi auttaa hahmottamaan aikataulua. Tämän voi tehdä esimerkiksi Ganttin kaavion avulla. Varautuminen mahdollisiin viivästyksiin ja niistä tiedottaminen kaikille osapuolille tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Asuntoremontti turvallisesti

Kun suoritetaan asuntoremonttia, on tärkeää varmistaa työturvallisuuden säilyminen remontin aikana.

Työturvallisuus

Kompetentti henkilöstö ja oikeiden työvälineiden käyttö ovat avainasemassa onnistuneen remontoinnin turvaamisessa. Jokaisen työntekijän tulisi käyttää asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten kypärää, suojalaseja ja kuulosuojaimia. Työmaalla on tärkeää ylläpitää järjestystä ja puhtautta, mikä vähentää tapaturmien riskiä:

 • Esteiden poistaminen käytäviltä ja työalueilta.
 • Vaarallisten aineiden asianmukainen säilytys.
 • Sähkötyökalujen ja johdotusten säännöllinen tarkastus vikojen varalta.

Lisäksi on tärkeää noudattaa voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä ja säännöksiä. Kaikkien osapuolten on myös oltava tietoisia ensiapuvälineiden sijainnista tapaturmien varalta.

Remontin vaikutus asumismukavuuteen

Remontti voi vaikuttaa merkittävästi asumismukavuuteen. Näihin vaikutuksiin lukeutuu mm. melutaso, pöly ja muut rakennustyömaasta aiheutuvat häiriöt, jotka ovat väistämättömiä.

Melu aiheuttaa usein suurimman haitan asukkaille. Rakennustyön äänet, kuten koneiden jyrinä ja työkalujen kopina, voivat olla häiritseviä varsinkin päiväsaikaan:

 • Työaika: Yleensä klo 7-18
 • Melutaso: Vaihtelee työvaiheiden mukaan

Toinen merkittävä tekijä on pöly, joka leviää remonttikohteessa ja sen lähialueilla. On tärkeää pitää huolta:

 • Ilmanvaihdosta: Suodattimet ja puhdistus
 • Pölynhallinnasta: Teippaukset ja suojamateriaalit

Lisäksi asumismukavuuteen vaikuttaa käytössä olevien tilojen muuttuminen tai rajoittuminen remontin aikana. Esimerkiksi yhteisten tilojen, kuten pesutupien, käyttämättömyys aiheuttaa asukkaille muutoksia päivittäisrutiineissa. Selvää on myös, että remontti vaikuttaa asuntojen sisäilman laatuun. Käytännön toimet sisäilman parantamiseksi ovat keskeisiä.

 • Käytössä olevat tilat: Mahdolliset tilapäiset järjestelyt
 • Sisäilma: Ilmanvaihdon tehostaminen ja valvonta

Remontin suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon otettavat seikat varmistavat, että asumismukavuus kärsii mahdollisimman vähän. Kommunikointi asukkaiden kanssa on avainasemassa, jotta ymmärrystä haittojen väliaikaisuudesta lisätään ja haittojen minimointiin löydetään parhaita käytäntöjä.

Kustannukset ja vahingonkorvaus

Remontin aikana syntyvien kustannusten tarkka suunnittelu on välttämätöntä. Taloyhtiön on syytä muodostaa selkeä kustannusarvio remontin kokonaiskuluille. Kustannukset jaetaan pääsääntöisesti seuraavasti:

 • Suunnittelu: Arkkitehdin ja insinöörin palkkiot.
 • Työ: Rakennustyöntekijöiden palkat.
 • Materiaalit: Tarvittavien rakennusmateriaalien hinnat.
 • Lisäpalvelut: Esimerkiksi siivous ja jätehuolto.

Vahingonkorvauksista puheen ollen, niiden ehdot tulee määrittää selkeästi ennen remontin aloittamista. Mahdolliset vahingonkorvausvaatimukset voivat syntyä, jos:

 • Taloyhtiön omaisuudelle aiheutuu vahinkoa.
 • Asukkaan omaisuus vahingoittuu remontin seurauksena.
 • Remontti aiheuttaa häiriötä asukkaiden elämään.

Vahinkojen ehkäisemiseksi on tärkeää, että:

 1. Remontista vastaava taho toteuttaa asianmukaiset suojatoimenpiteet.
 2. Asukkaat saavat ohjeistuksen omaisuutensa suojelemiseksi.
 3. Vakuutusyhtiöön ollaan yhteydessä vakuutusturvan varmistamiseksi.

Mikäli vahinko tapahtuu, korvausprosessi etenee yleensä seuraavasti:

 • Ilmoitus: Vahingosta ilmoitetaan välittömästi taloyhtiölle ja vakuutusyhtiölle.
 • Arviointi: Vahingon laajuus arvioidaan.
 • Korvauspäätös: Vakuutusyhtiö tekee korvauspäätöksen perusteiden mukaan.

Tarkka dokumentointi on välttämätöntä koko prosessin ajan.

Remontin jälkeiset toimenpiteet

Remontin päätyttyä on tärkeää suorittaa tarkistuslista, joka varmistaa, että kaikki työt on suoritettu asianmukaisesti ja että tilat ovat asumiskelpoisia.

 1. Loppusiivous: Aina remontin jälkeen on suoritettava perusteellinen siivous. Se poistaa pölyn ja lian, jotka ovat tyypillisiä remontin yhteydessä.
  • Lattiat imuroidaan ja pestään
  • Pinnat pyyhitään kostealla liinalla
  • Ikkunat ja ovet puhdistetaan
 2. Tarkastukset:
  • Seinien, kattojen ja lattian kunto tarkistetaan huolellisesti
  • Vesipisteet ja sähköjärjestelmät testataan
 3. Loppukatselmus:
  • Tehtyjen töiden laatu arvioidaan
  • Mahdolliset puutteet kirjataan ylös ja ilmoitetaan urakoitsijalle
 4. Dokumentointi:
  • Ennen ja jälkeen kuvat otetaan muutosten dokumentoimiseksi
  • Työn suorittaneen yrityksen loppuraportti ja takuut talletetaan
 5. Irtaimiston palautus:
  • Kalusteet ja muut tavarat tuodaan takaisin remontoidulle alueelle
  • Huonekalujen paikat palautetaan tai uudelleenjärjestetään
 6. Ilmanvaihdon säätö:
  • Ilmanvaihto tulee tarkistaa ja säätää uuden tilanteen mukaan
  • Varmaa asumismukavuutta edistää tasainen ilmanlaatu ja -kierto

Näiden toimien tekeminen varmistetaan, että remontti täyttää odotukset ja tila on valmis käyttöön. Huolellinen viimeistely lisää remontin arvoa ja asumisviihtyvyyttä.

Taloekspertti Jere -

Jere on innokas nikkaroija, kokkailija ja tee-se-itse -mies. Erikoisalaa Jerellä on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä erilaiset kodinkoneet ja laitteet. Jere on vapaa-ajallaan intohimoinen grillaaja, mikä heijastuu vahvasti hänen artikkeleissaan ja arvosteluissaan. Jere jakaa mielellään parhaat vinkkinsä kodin ekologisuuden parantamiseen ja parhaiden kodinkoneiden ja laitteiden valintaan.