Meillä voit myös kilpailuttaa remonttisi

Vinkit onnistuneeseen putkiremonttiin – Näin putkiremontti sujuu mutkitta

Julkaistu 19/10/2023
Viimeksi päivitetty 07/02/2024

Putkiremontti on yksi kiinteistön huoltotoimenpiteistä, jossa vaaditaan erityistä huomiota ja ammattitaitoa. Remontin tavoitteena on varmistaa putkistojen toimivuus ja ehkäistä mahdolliset tulevat vahingot, jotka voivat syntyä vanhentuneista tai vaurioituneista viemäri– ja vesijohtoputkista. Prosessi sisältää vanhojen putkien kuntotarkastukset, suunnittelun ja itse uusimistoimenpiteet.

Hyvin suunniteltu putkiremontti tuo mukanaan lukuisia etuja, kuten parantuneen vesiturvallisuuden ja kiinteistön arvon säilymisen. Se vaatii kuitenkin kattavaa valmistelevaa työtä, jossa selvitettävät asiat kattavat nykyisen putkiston kunnon, tarvittavat materiaalit sekä urakan aikataulun. On tärkeää valita luotettava ammattilainen remontin toteuttajaksi, jotta lopputulos vastaa kiinteistön tarpeita ja asetettuja standardeja.

Putkiremontti on investointi tulevaisuuteen, jolla voidaan välttää odottamattomat kustannukset ja vikatilanteet. Pienetkin yksityiskohdat ovat tärkeitä, ja tarkka budjetointi on avainasemassa onnistuneessa projektissa. Ammattilaisen tekemä kuntotutkimus ja konsultointi tarjoavat hyvän perustan päätöksenteolle putkiremontin menetelmistä ja laajuudesta.

Putkiremontin suunnittelu

Putkiremontin suunnitteluvaihe on kriittinen remontin onnistumisen kannalta. Tämä vaihe asettaa perustan koko projektin sujuvuudelle, kustannustehokkuudelle ja laadulle.

Hankkeen aikataulu

Projektin aikataulutus on ensisijaisen tärkeää putkiremontissa. Putkiremontin tyypillinen kesto vaihtelee talon koosta ja putkiston kunnosta riippuen. Aikataulun tulee sisältää:

 • Kuntotutkimus: Arvioidaan putkiston nykytila.
 • Suunnittelu: Määritetään remontin laajuus ja suunnitelmat.
 • Urakoinnin aloitus ja suoritus: Huomioiden mahdolliset asumisjärjestelyt remontin ajalle.
 • Viimeistely ja käyttöönotto: Sisältäen loppusiivouksen ja tarvittavat tarkastukset.

Budjetointi

Budjetointi määrittää putkiremontin taloudelliset raamit. Seuraavat kohdat on huomioitava budjetoinnissa:

 • Kustannusarvio: Ammattilaisen tekemänä, joka kattaa kaikki remonttivaiheet.
 • Budjetin liukumavara: Yllättävien kustannusten varalta, tyypillisesti 10-15 % kustannusarviosta.
 • Kotitalousvähennys: Putkiremontti on vähennyskelpoista työtä

Valitse oikeat ammattilaiset

Kokeneiden ammattilaisten valinta on avainasemassa putkiremontin onnistumiselle. Tarkista seuraavat:

 • Kokemus ja referenssit: Valitse urakoitsija tai yritys, jolla on hyviä suosituksia ja näyttöä onnistuneista putkiremonteista.
 • Sertifikaatit ja luvat: Varmista, että kaikilla tiimin jäsenillä on tarvittavat pätevyydet ja luvat.

Putkiremontin toteutus

Putkiremontin onnistuminen vaatii tarkan tarkkuutta kaikissa työvaiheissa. Huolellinen valmistelu, laadukkaat materiaalit ja ammattilaisten tekemät viimeistelytyöt ovat avainasemassa.

Työmaan valmistelu

Ennen putkiremontin aloittamista on työmaa valmisteltava huolellisesti. Tämä sisältää suunnitelman mukaiset suojaustoimenpiteet ja työalueen eristämisen, mikä varmistaa turvallisuuden ja minimoi häiriöt asukkaille. Tarvittavat työkalut ja materiaalit tulee tilata ja varastoida siten, että ne ovat helposti saatavilla tarpeen tullen.

Putkien uusiminen

Putkiremontti etenee suunnitelmien mukaan ja alkaa vanhojen putkien purkamisella sekä uusien putkistojen asennuksella. Työssä käytetään vain korkealaatuisia materiaaleja ja varmistetaan, että kaikki liitokset ja asennukset toteutetaan standardien mukaisesti. Asennusten jälkeen tehdään painekokeet ja vuototestit, jotka takaavat uusien putkien luotettavuuden.

Viimeistelytyöt

Kun putkien uusiminen on valmis, seuraa viimeistelytöiden vaihe. Tässä vaiheessa asennetaan paikoilleen loppusijoituspaikat, kuten hanat ja säätimet. Seinät ja muut pinnat palautetaan alkuperäiseen kuntoon tai päivitetään tarvittaessa. Lopuksi suoritetaan kattava tarkastus ja siivous, jotta varmistetaan putkiremontin täydellinen valmistuminen.

Laadun varmistaminen

Laadun varmistaminen on kriittinen osa putkiremonttiprosessia, ja se kattaa sekä remontin aikaisen valvonnan että jälkikäteiset tarkastukset, takuun sekä huollon.

Valvonta ja tarkastukset

Valvonta käynnistyy jo remontin suunnitteluvaiheessa ja jatkuu koko projektin ajan. Tärkeä osa laadun varmistamista ovat säännölliset tarkastukset tehtävän työn aikana. Tarkastuksia tulisi tehdä:

 • Putkiston kunnon arviointi ennen töiden aloitusta
 • Työn eri vaiheissa: asennus, eristys ja viimeistely
 • Remontin päätyttyä: lopputarkastus

Usein kysytyt kysymykset

Seuraavassa osiossa käsitellään yleisimpiä kysymyksiä, jotka koskevat omakotitalon putkiremonttia. Tämä antaa kattavan kuvan usein pohdittavista kustannuksista, käytettävistä menetelmistä, kiinteistön arvon noususta, sukituksen soveltuvuudesta, remontin kestosta eri kiinteistötyypeissä sekä keskimääräisestä neliöhinnasta.

Mikä on tyypillinen omakotitalon viemäriremontin hinta?

Omakotitalon viemäriremontin hinta voi vaihdella suuresti sen laajuudesta ja käytettävästä menetelmästä riippuen. Hinnat liikkuvat tyypillisesti tuhansista euroista jopa kymmeniin tuhansiin euroihin.

Millaisia menetelmiä omakotitalon putkiremontissa tyypillisesti käytetään?

Omakotitalon putkiremontissa käytetään useita eri menetelmiä, kuten perinteistä putkien vaihtoa, pinnoitusta, sukitusta ja sujutusta. Valittu menetelmä riippuu muun muassa putkiston kunnosta ja talon rakenteesta.

Kuinka paljon putkiremontti voi keskimäärin nostaa kiinteistön arvoa?

Putkiremontti voi nostaa kiinteistön arvoa merkittävästi, keskimäärin 5–15 %, mutta lopullinen vaikutus riippuu monista tekijöistä, kuten remontin laajuudesta ja kiinteistön sijainnista.

Miten putkiremontin kesto vaihtelee erityyppisissä kiinteistöissä, kuten rintamamiestaloissa tai kerrostaloissa?

Putkiremontin kesto vaihtelee kohteen mukaan. Esimerkiksi rintamamiestalossa remontti voi kestää muutamasta viikosta kahteen kuukauteen, kun taas kerrostalossa remontti voi kestää useita kuukausia riippuen kohteen koosta ja remontin laajuudesta.

Taloekspertti Jere -

Jere on innokas nikkaroija, kokkailija ja tee-se-itse -mies. Erikoisalaa Jerellä on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä erilaiset kodinkoneet ja laitteet. Jere on vapaa-ajallaan intohimoinen grillaaja, mikä heijastuu vahvasti hänen artikkeleissaan ja arvosteluissaan. Jere jakaa mielellään parhaat vinkkinsä kodin ekologisuuden parantamiseen ja parhaiden kodinkoneiden ja laitteiden valintaan.