Meillä voit myös kilpailuttaa remonttisi

Kuinka usein nuohous pitää suorittaa? Vinkit ja suositukset vuodelle 2023

Julkaistu 09/06/2023
Viimeksi päivitetty 09/06/2023

Jos lämmität taloasi takalla, leivinuunilla tai kattilalla, on tärkeää huolehtia säännöllisestä nuohouksesta. Nuohous ylläpitää tulisijan ja savuhormien toimivuutta ja energiatehokkuutta sekä vähentää tulipalon riskiä.

Nuohouksessa tulisijasta ja hormista puhdistetaan noki, terva ja muut palamistuotteet, jotka kertyvät ajan saatossa hormien seinämiin. Tämä mahdollistaa puhtaamman palamisen sekä tulisijan tehokkaamman ja turvallisemman toiminnan.

Keräsimme yhteen muutamia vinkkejä nuohouksen toteuttamiseen, sekä suositukset riittävään nuohousväliin. Pitämällä tulisijoista ja hormeista hyvää huolta saavutat parhaan lämmitystehon sekä minimoit paloturvallisuusriskit.

Miksi säännöllinen nuohous on tärkeää?

  1. Turvallisuus

Säännöllinen nuohous puhdistaa tulisijan polttamisesta aiheutuvat jäännökset kuten noen ja tervan. Näiden kertyminen hormiin aiheuttaa tulipaloriskin, sillä ne ovat helposti syttyviä. Kun suoritat nuohouksen säännöllisesti, minimoi tulipalon riskit ja varmistat tulisijan turvallisen käytön. Suurin osa nuohoamattomien tulisijojen tulipaloista sijoittuu syksyyn, kun tulisija otetaan käyttöön pitkän tauon jälkeen.

  1. Tehokkuus

Hyvin tehty nuohous parantaa tulisijan tehokkuutta. Hormeihin kertyneet palamistuotteet voivat hidastaa savun poistumista hormiston kautta, mikä heikentää tulisijan vetoa ja laskee sen lämmitystehoa.

  1. Energiatehokkuus

Säännöllisesti huollettu tulisija kuluttaa huomattavasti vähemmän polttoainetta. Kertynyt lika ja noki aiheuttavat lämmön tehohäviötä, jolloin täyden lämmitystehon saavuttaminen vaatii enemmän polttopuita.

  1. Päästöt

Nuohous auttaa minimoimaan tulisijan käytöstä aiheutuvia päästöjä. Noki ja muun kerrostumat aiheuttavat epäpuhtauksien kertymistä savukaasuihin. Puhdas piippu aiheuttaa vähemmän päästöjä, joten säännöllisellä nuohouksella säästät myös luontoa.

  1. Tulisijan pitkäikäisyys

Asianmukainen tulisijan nuohous ja ylläpito auttamaan pidentämään takan tai leivinuunin käyttöikää. Puutteellinen huolto ja kertynyt lika voivat aiheuttaa suuriakin vaurioita tulisijaan ja hormistoon. Säännöllinen nuohous varmistaa, että tulisijasi pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

Milloin nuohous on ajankohtainen?

Pelastuslain mukaan nuohous tulisi suorittaa vähintään kerran vuodessa sertifioidun nuohoojan toimesta.

Riittävä nuohousväli riippuu useasta tekijästä, kuten käytetystä polttoaineesta, tulisijan mallista, käytöstä sekä hormiston rakenteesta. Yleinen suositus on, että tulisija ja hormisto tulisi nuohota vähintään kerran vuodessa.

Jokavuotinen nuohous on erityisen tärkeää silloin, kun tulisija on aktiivisessa käytössä. Tietyissä tapauksissa nuohous voidaan joutua suorittamaan jopa puolivuosittain, jos käytössä on esimerkiksi vanhempi tulisija tai käytetty polttoaine on huonompilaatuista. Kun käytät kuivia ja laadukkaita polttopuita, on palaminen puhtaampaa ja vähennät syntyvän noen ja tervan määrää.

Paras ajankohta nuohoukselle on syksyllä ennen aktiivista lämmityskautta. Talvella tulisija on suuremmalla käytöllä, joten hoida tulisija ja hormit hyvään kuntoon hyvissä ajoin.

Vinkki: määritä tietty ajankohta tai päivämäärä vuosittaiselle nuohoukselle. Tee nuohouksesta säännöllinen tapa.

Voiko nuohouksen tehdä itse?

Nuohouksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen ja koulutuksen omaava nuohooja. Nuohoojan pätevyys vaatii talotekniikan koulutuksen ja nuohouksen osaamisalueen.

Vaikka lakisääteinen nuohous vaatii ammattilaisen, voit itse edesauttaa hormien ja tulipesän paloturvallisuutta ja toimivuutta tyhjentämällä tuhkat ja puhdistamalla tulipesää. Etenkin tuhkien puhdistaminen edistää puhdasta palamista ja tulipesän toimivuutta, mutta ei kuitenkaan rkata lakisääteistä nuohousta.

Omakotitalon nuohous

Ennen nuohousta on tärkeä varmistaa, että tikkaan ja muut kattoturvatuotteet ovat hyvässä kunnossa. Kun puhutaan katolla työskentelyssä, on työturvallisuus ensiarvoisen tärkeää.

Tilaa nuohous luotettavalta toimijalta ja vertaile tarjouksia. Vuonna 2019 voimaan astuneen nouhoussääntelyuudistuksen myötä alan kilpailu on vapautettu täysin, minkä seurauksena uusia toimijoita on ilmestynyt markkinoille vuosittain. Uudistuksen myötä vanha kiinteä nuohoustaksa poistui kokonaan, minkä vuoksi hintaerot eri toimijoiden välillä voivat olla suuria.

Lue arvosteluita, vertaile tarjouksia ja kilpailuta toimijat.

Usein kysytyt kysymykset

Miten usein nuohous?

Omakotitalossa nuohous on suoritettava vähintään kerran vuodessa. Vapaa-ajan asuntojen ja mökkien kohdala minimi nuohousväli on kolme vuotta.

Mitä kaikkea nuohooja tekee?

Nuohooja puhdistaa tulisijan, savuhormin sekä liitin. ja yhdyshormin. Nuohooja poistaa hormistosta sinne kertyneet palamisjätteet, kuten tuhkan ja noen, sekä varmistaa ettei hormistoon jää nokipalovaaraa. Tämän lisäksi nuohooja puhdistaa savupellit ja varmistaa niiden täyden toimivuuden.

Saako itse nuohota savupiipun?

Nuohous vaatii koulutetun ja ammattitaitoisen nuohoojan. Voit itse puhdistaa tulipesän, mutta varsinainen lakisääteinen nuohous tulee aina jättää ammattilaiselle.

Saako nuohouksesta kotitalousvähennyksen?

Nuohous ei oikeuta kotitalousvähennykseen, sillä kyseessä on pakollinen lakisääteinen toimenpide.

Paljonko nuohous maksaa?

Nuohouksen hinta riippuu monesta tekijästä, kuten tulisijojen ja piippujen määrästä sekä hormien rakenteesta. Keskimäärin nuohous kustantaa viidestäkymmenestä eurosta muutamaan sataseen.

Taloekspertti Jere -

Jere on innokas nikkaroija, kokkailija ja tee-se-itse -mies. Erikoisalaa Jerellä on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä erilaiset kodinkoneet ja laitteet. Jere on vapaa-ajallaan intohimoinen grillaaja, mikä heijastuu vahvasti hänen artikkeleissaan ja arvosteluissaan. Jere jakaa mielellään parhaat vinkkinsä kodin ekologisuuden parantamiseen ja parhaiden kodinkoneiden ja laitteiden valintaan.