Meillä voit myös kilpailuttaa remonttisi

Onko talossani asbestia? Näistä vinkeistä tunnistat asbestitalon

Julkaistu 10/11/2022
Viimeksi päivitetty 01/09/2023

Mistä tunnistan asbestin? Onko talossani asbestia? Kuinka toimia asbestirakenteiden löytyessä? Miksi asbesti on vaarallista? Tämä artikkeli on vastaus kysymyksiisi, jos epäilet talostasi löytyvän asbestia.

Asbesti, tuo 80-luvun ihmeaine, aiheuttaa vielä tänäkin päivänä mittavia ongelmia niin työpaikoilla kuin asuinrakennuksissakin. Asbesti on yläkäsite erilaisille kuitumaisille silikaattimineraaleille, joita on käytetty aktiivisesti rakentamisessa ennen vuotta 1994, jolloin niiden käyttö kiellettiin täysin.

Kieltoon johti asbestipölyn hengittämisen aiheuttavat vakavat terveyshaitat.

Asbesti saavutti valtavan suosion rakennusteknisten ominaisuusiensa ja edullisuutensa vuoksi. Suomessa asbesti oli helposti ja edullisesti saatavilla; Suomessa sijaitsi aikansa suurin asbestikaivos joka tuotti tonneittain kotimaista asbestia aina vuoteen 1975 saakka.

Asbestin käyttö Suomessa

Asbestia on käytetty todistetusti jo tuhansien vuosien ajan, varhaisimmat viittaukset asbestin käytöstä sijoittuvat ajalle kauan ennen ajanlaskun alkua. Suomessa asbestin käyttö rakentamisessa yleistyi 1900-luvun alkupuolella asbestikaivoksien aloittaessa toimintansa.

Asbestia käytettiin eniten 1960- ja 70- ja 80-lukujen rakennuksissa, kunnes sen vakavat terveyshaitat alkoivat käydä ilmi. 90-luvun taitteessa asbestin käyttö väheni asteittain aina vuoteen 1994 asti, jolloin sen käyttö rakentamisessa kiellettiin kokonaan.

Ennen vakavien terveyshaittojen ilmenemistä asbestia suosittiin sen erinomaisten rakennusteknisten ominaisuuksiensa vuoksi. Erinomainen eristävyys, kestävyys ja paloturvallisuus yhdistettynä helppoon saatavuuteen tekivät siitä rakentamisen ihmeaineen.

Valtavan asbestin käytön seurauksena terveydelle vaarallisia asbestitaloja ilmenee vielä tänäkin päivänä.

Asbesti ei ole ehjänä vaarallista terveydelle, jonka vuoksi ongelmat ja riskirakenteet voivat paljastua vasta useiden kymmenien vuosien päästä rakentamisesta.

Suomessa yleisimmin käytetyt asbestityypit

  • Krysotiili: Valkoinen asbesti jota käytettiin sementin ja mineriittilevyjen vahvistukseen.
  • Antofylliitti: Yksi yleisimmin esiintyvistä asbestimineraaleista Suomen määperässä. Nykytutkimuksen mukaan suurin yhteys keuhkosairauksiin.
  • Krokidoliitti: Sininen asbesti, jota käytettiin ruiskutettuna eristeenä. Ylivoimaisesti vaarallisin asbestilaji, jonka käyttö kiellettiin Suomess vuonna 1976.

Mistä asbestia voi löytää? – Yleisimmät asbestin käyttökohteet

Suuren suosionsa vuoksi asbesti on hyvinkin yleistä lähestulkoon kaikissa 1960- ja 70-lukujen rakennuksissa. Myös samoihin aikoihin remontoiduista taloista voi löytyä asbestia sisältäviä rakenteita ja materiaaleja.

Asbestin “kultavuosina” tämän edullisen ihmeaineen käyttö ei rajoittunut pelkkään eristämiseen, vaan asbestia käytettiin lähestulkoon kaikissa tuon ajan rakennusmateriaaleissa.

Yleisimmät asbestin käyttökohteet aikakausittain:

  • Pintamateriaalit ja laatoitukset: Asbestia käytettiin laatoituksissa ja pintamateriaaleissa aktiivisesti 60-luvulta aina 80-loppuun saakka.
  • Muovimatot: 1970- ja 80-luvuille tyypilliset muovimatot sisälsivät lähes poikkeuksetta asbestia.
  • Liimat ja maalit: 1970- ja 80-luvuilla asbestia käytettiin useiden liimojen ja maalien vahvistamiseen. Etenkin vesikaton ja julkisivun pinnoituksessa suosittiin asbestipohjaisia maaleja.
  • Putkieristeet: Putkien ja viemärien eristykset olivat asbestin yleisin käyttökohde. Asbestia käytettiin putkien eristemateriaalina aina 1920-luvulta asbestin kieltämiseen vuonna 1994 saakka.

Asbestin tunnistaminen itse – Vältä turhat vaaratilanteet ja altistumiset

Koska asbestipöly on hajutonta ja mautonta, voi haitallisen asbestin tunnistaminen olla haastavaa. Tämän vuoksi varmaa tietoa on lähes mahdotonta saada ilman sertifioidun ammattilaisen suorittamaa asbestikartoitusta.

Jos epäilet tietyissä materiaaleissa olevan asbestia, ei niitä tule ryhtyä purkamaan tai tarkemmin tutkimaan itse. Asbestia sisältävät rakenteet vapauttavat vaurioituessaan ilmaan vaaralliesta asbestipölyä. Tämän vuoksi asbestirakenteiden purku tulee aina toteuttaa ammattitaitoisen urakoitsijan toimesta.

Vaikka asbestia ei voi täydellä varmuudella tunnistaa itse, voi tutustumassa rakennuksen historiaan tunnistaa potentiaaliset riskit. Jos rakennus on peräisin 60- tai 70-lukua, on syytä epäillä. että rakennuksessa on käytetty asbestia. Muovimatot, vanhat laatoitukset ja kymmeniä vuosia vanhat putket kielivät asbestista.

Jos epäilet talossasi olevan asbestia ja edellä mainitut merkit täyttyvät, ovat ammattilaisen suorittama asbestikartoitus ja näytteiden laboratoriotutkimus ainoat keinot saada varma tieto rakenteiden asbestipitoisuudesta.

Milloin tulee kutsua ammattilainen paikalle?

Vuonna 2016 uudistuneen asbestia koskevan lainsäädännön mukaan jokaiseen ennen vuotta 1994 rakennettuun taloon on tehtävä asbestikartoitus remontin yhteydessä. Tämä koskee pieniäkin remontteja.

Lain mukaan seinienkin poraaminen on kielletty ennen sertifioidun asbestitarkastajan tekemään kartoitusta.

Asbestikartoittaja kerää näytteet rakenteista, joissa epäillään olevan asbestia. Asiantunteva kartoittaja tunnistaa silmämääräisesti asbestia sisältävät materiaalit, jolloin näytteenotto ei tarvita ollenkaan.

Vasta asbestikartoituksen ja sen pohjalta laadittujen purku- ja turvallisuussuunnitelmien pohjalta voidaan voidaan toteuttaa asbestin purkutyöt. Kuten kartoitusta, ei purkuakaan saa toteuttaa aivan kuka tahansa, vaan urakoitsijalla on oltava vaadittavat luvat ja ammattipätevyys.

Vinkit asbestin tunnistamiseen ja turvalliseen menettelyyn:

  • Jos epäilet talossasi olevat asbestia sisältäviä rakenteita, älä missään nimessä yritä purkaa niitä itse. Sen lisäksi että se on luvanvaraista on se äärimmäisen vaarallista. Vaurioituneet asbestirakenteet vapauttavat ilmaan hengenvaarallista asbestipölyä.
  • Kiinnitä huomiota rakennuksen historiaan ja käytettyihin materiaaleihin. Jos rakennus täyttää yleisimmät tunnusmerkit, on syytä epäillä, että kyseessä on asbestitalo. Etenkin 60- ja 70-lukujen rakennuksissa asbestin käyttö oli yleistä.
  • Jos talosi on rakennettu ennen vuotta 1994, tilaa asbestikartoitus sertifioidulta ammattilaiselta ennen remonttien toteuttamista.

Usein kysyttyä asbestista:

Millainen on asbestin haju?

Monet saattavat uskoa, että asbestilla on tunnistettava haju. Totuus kuitenkin on, että asbesti on hajuton. Joskus rakennuksissa voi olla erityinen haju, mutta se ei johdu suoraan asbestista. Se voi olla peräisin muista rakennusmateriaaleista tai esimerkiksi kosteusvauriosta. Vaikka asbestin tunnistaminen pelkän hajun perusteella voi olla harhaanjohtavaa, on tärkeää olla tietoinen asbestin mahdollisista riskeistä.

Onko asbesti vaarallista, jos se on suljettu talon rakenteisiin?

Vaikka asbesti on itsessään vaaratonta, kun se on ehjänä ja piilossa rakenteissa, vaurioitunut asbesti on aina terveysriski. Kun asbestipitoiset materiaalit rikkoutuvat, ne voivat vapauttaa vaarallisia asbestikuituja ilmaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi remonttien yhteydessä tai rakennuksen vanhetessa. Siksi etenkin vanhat talot ovat aina riskialttiita asbestin aiheuttamille terveysriskeille. Vaikka asbestin oireet saattavat ilmetä vasta vuosien kuluttua, on tärkeää suhtautua asbestiin vakavasti ja välttää altistumista.

Paljonko asbestin purkaminen ja remontointi maksaa?

Asbestin purkaminen on erityistaitoa vaativa tehtävä, ja remontin hinta riippuu aina monesta eri tekijästä. Kohteen koko, asbestin määrä ja sijainti sekä rakenteiden kunto vaikuttavat kustannuksiin. Myös tarvittavat asbestimittaukset ja -testit sekä niihin tarvittavat erikoisvarusteet nostavat hintaa. Jos epäilet asbestin esiintymistä rakennuksessasi, on aina tärkeää kääntyä ammattilaisen puoleen ja pyytää useita tarjouksia saadaksesi realistisen kuvan asbestipurun kustannuksista.

Taloekspertti Jere -

Jere on innokas nikkaroija, kokkailija ja tee-se-itse -mies. Erikoisalaa Jerellä on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä erilaiset kodinkoneet ja laitteet. Jere on vapaa-ajallaan intohimoinen grillaaja, mikä heijastuu vahvasti hänen artikkeleissaan ja arvosteluissaan. Jere jakaa mielellään parhaat vinkkinsä kodin ekologisuuden parantamiseen ja parhaiden kodinkoneiden ja laitteiden valintaan.